informatieavond actualisering bestemmingsplan “Buitengebied Gras” Midden-Delfland

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/01/2018 13:53 - Gewijzigd op 10/01/2018 13:56

 - Op woensdag 24 januari organiseert de gemeente een informatieavond over de actualisering van het bestemmingsplan “Buitengebied Gras”. Dit bestemmingsplan is van toepassing op een groot deel van de gemeente Midden-Delfland. Alleen de dorpskernen, buurtschappen en de glastuinbouwlocaties in het noorden en westen van de gemeente vallen buiten de reikwijdte van dit plan.

Aanpassingen
Aanleiding voor de actualisatie is dat sinds de vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 de wet- en regelgeving is aangepast. Ook zijn er voortschrijdende inzichten op een aantal inhoudelijke thema’s. Deze thema’s zijn: Handleiding Beeldkwaliteit Buitengebied als toetsingskader, herziening regels met betrekking tot cultuurhistorische waarden, diverse kleine ontwikkelingen en de actiepunten naar aanleiding van de Energievisie.

Informatieavond
U bent van harte welkom op de informatieavond. Datum: woensdag 24 januari 2018 Locatie: gemeenthuis, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden Programma Vanaf 19:45 uur: inloop 20.00 uur: inleiding door wethouder Govert van Oord 20.10 uur: presentatie door mevrouw Marjanne den Boer 20:50 uur: koffiepauze 21.00 uur: mogelijkheid tot het stellen van vragen 21:30 uur: sluiting bijeenkomst

Aanmelden
Bij de organisatie van de avond willen wij graag rekening houden met het verwachte aantal bezoekers. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om zich aan te melden voor deze informatieavond. U kunt zich aanmelden door uiterlijk maandag 22 januari een e-mail te sturen naar Paul van Hofwegen via het e-mailadres pvanhofwegen@middendelfland.nl, onder vermelding van ‘informatieavond bestemmingsplan Buitengebied Gras’ en het aantal personen dat met u meekomt.

Meer informatie
Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met Paul van Hofwegen, Adviseur Ruimtelijk Ordening, telefoonnummer 015-3804209.