Oorzaak vissterfte Maassluis niet duidelijk

HH Delfland

Maassluis 17.10.2017 - De vissterfte in Maassluis komt door zuurstofgebrek. De oorzaak hiervan blijkt lastig te bepalen. Het lijkt een samenloop van omstandigheden

te zijn, die achteraf niet meer met zekerheid is vast te stellen. Dat komt onder andere omdat bepaalde meetresultaten op kweek gezet moesten worden en pas later beschikbaar waren.

Massale vissterfte in Zuidvliet Maassluis

Delfland; 'We weten zeker dat er een te laag zuurstofgehalte in het water zat en we weten inmiddels ook dat er een hoge waarde aan e-colibacteriën in het water zat in de Zuidvliet in Maassluis. Wat we inmiddels niet meer met zekerheid kunnen achterhalen is welke bron doorslaggevend is voor het lage zuurstofgehalte. We hebben hierbij gekeken naar het effect van bluswater, een mogelijke riooloverstort, een mogelijke illegale lozing tijdens de Furieade, het effect van bluswater en het grote aantal vissen dat in een klein gebied is terecht gekomen.

Om het knelpunt op dat moment op te lossen is ervoor gekozen de waterkwaliteit zo snel mogelijk op orde te krijgen en de naar lucht happende nog levende vissen over te zetten naar de Noordvliet, waar voldoende zuurstof in het water zat. De waterkwaliteit is verbeterd door met twee grote noodpompen het water af te voeren, zodat water met voldoende zuurstof uit het achterland kon toestromen. En er is zuurstof toegevoegd aan het water. Het zuurstofgehalte is inmiddels naar normale waarden, zowel in de Commandeurspolder als in Maassluis. Wat dit betreft gaan we over op een normaal peilregime. De noodpompen zijn niet meer nodig. Wel treffen we in Maassluis sporen aan van de e-colibacterie, maar wat we nu aantreffen zijn waarden die vaker voorkomen in natuurlijk water. Samen met de gemeente Maassluis houden we vinger aan de pols en blijven we de waarden monitoren.

Vorige week was ook nog de vraag welke rol het vervuilde bluswater van een brand in Maasland speelde. Definitief valt een relatie met vissterfte niet uit te sluiten. Er zaten meer dan tienduizend vissen in een zeer klein gebied en dat is bijzonder veel.

Het kan zijn dat er af en toe een dode vis naar boven drijft, die eerst naar de bodem was gezonken. U kunt deze nog steeds melden bij ons meldpunt en dan halen we hem weg: 015 - 260 8108. Het advies om het water niet aan te raken vervalt.'