CDA wil opheldering over jeugdwerkloosheid

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/07/2013 11:19 - Gewijzigd op 04/07/2013 13:16

Westland 01.07.2013 - De CDA fractie Westland heeft uit de krant (AD Westland 28 juni 2012) vernomen dat de jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden ten opzichte van vorig jaar met 72% is gestegen.  

De landelijke stijging is 55%. De Westlandse CDA fractie is geschrokken van deze slechte cijfers.  Eind mei 2013 is in de raadsvergadering van de gemeente Westland het beleidsverslag WWB 2012 vastgesteld. In het verslag lezen we dat de doelgroep jongeren als prioritaire doelgroep zijn bedoeld:

 - Als een jongeren niet over een startkwalificatie beschikt dan wordt de jongere verwezen naar een gepaste opleiding waarbij hij of zij een beroep kan doen op studiefinanciering. De Wet Studiefinanciering(Wsf) is daarbij een voorliggende voorziening.

- De jongere houdt een verplichte zoektermijn van 4 weken alvorens een beroep op een inkomensvoorziening kan worden gedaan. In deze vier weken moet de jongeren er alles aan doen om werk te komen. Deze inspanningen worden vastgelegd in de inspanningsovereenkomst.

Er is landelijk en ook regionaal op het niveau van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden veel aandacht voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Op donderdag 27 juni 2013 hebben de wethouders een actieplan ondertekend:  “Focus van de aanpak is vooral gericht op het matchen van jongeren naar ‘plekken’, of het nu gaat om werkplekken, leerwerkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken, jongeren mogen niet buiten de boot vallen. Werkgevers zijn van groot belang om werkervaring op te doen. Onder meer wordt hiervoor de Leerwerkcheque ingezet, hiermee kunnen jongeren gedurende zes maanden werkervaring opdoen bij een werkgever.

Om jongeren kansen te bieden op werk of een plek binnen het onderwijs werken beide regio’s samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en werkgevers”.

We realiseren ons dat we in een economische crisis zitten en dat de gemeente ook geen extra banen kan creëren. Op papier klinken de bovenstaande afspraken dan ook heel redelijk. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor de jongeren in Westland die afgelopen week hun diploma-uitreiking hebben gehad?

Als we de bovenstaande zoektermijn van vier weken aanhouden; dan zullen de eerste nieuwe jeugdwerklozen zich op z’n vroegst in augustus melden. De CDA fractie Westland weet dat Westland  deel uitmaakt van Haaglanden; maar dat onze cijfers en arbeidsmarkt er toch echt anders uit zien dan de rest van de regio. We hebben daarom de volgende vragen aan het College:

  1. Hoe groot is het aantal jeugdwerklozen op 1 juni 2013 in Westland en wat is de stijging hiervan ten opzichte van een jaar geleden?
  2. Welke specifieke maatregelen heeft het College de afgelopen maanden genomen om deze stijging te beperken?
  3. Zijn hiervan al concrete resultaten te melden?
  4. Wordt in Westland ook de leerwerkcheque ingezet, waarmee jongeren zes maanden ervaring kunnen opdoen bij een werkgever? Zo ja, bij hoeveel jongeren?
  5. Hoeveel jongeren, die niet over een startkwalificatie beschikken, zijn toch weer terugverwezen naar de schoolbanken?
  6. Kunt u toezeggen om ons in september 2013 te informeren over de actuele stand van de jeugdwerkloosheid?

Namens de Westlandse CDA-fractie,

Corine Vreugdenhil, raadslid