Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/12/2012 09:42 - Gewijzigd op 31/12/2012 10:22

Westlanden 31.12.2012 - Westland Verstandig ziet 2013 als het jaar waarin veel moet worden bewezen. Van daadwerkelijke aanvang van de uitvoering winkelcentrum ‘s-Gravenzande,..  

het kwalitatief hooghouden van de WMO-voorzieningen in een jaar van bezuinigingen, tot het concreet invullen van Cultuurweb Westland. Van het tot stand komen van de structuurvisie Westland waarin de gemeente met inwoners en ondernemers werkt aan de toekomst van Westland tot het stoppen van het onwezenlijke en belachelijke compromis plan voor de bouw van twee halve gemeentehuizen. Van het nu echt goed beetpakken van ongewenste overlast van hangjeugd tot het verder doen toenemen van de veiligheid en terugdringen van inbraken en andere bijna zich dagelijks voordoende enge criminele voorvallen.

De wensen van Westland Verstandig voor 2013

In 2013 moet nog meer ingezet worden om de gemeente Westland te maken tot een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is.

In de kernen waar leefbaarheid met een hoofdletter moet worden geschreven zal meer de dialoog moet worden opgezocht met de inwoners. Samenwerking moet in 2013 het sleutelwoord zijn. Succes bereik je immers samen. Westland Verstandig vindt dat de gemeenteraad de deuren van de gemeentehuizen moet opengooien zeker in deze crisistijd. De gekozen volksvertegenwoordigers in de raad dienen het gesprek aan te gaan met de verenigingen, instanties, corporaties, scholen etc en vooral de burgers.

De kleine lokale problemen moeten het gemeentehuis in. De raad moet niet met zichzelf bezig zijn, maar moet concrete zaken voor elkaar krijgen. We leven immers in de eeuw van het burgerschap. Er is een enorme deskundigheid onder de burgers. Recentelijk heeft Westland Verstandig in Kwintsheul meegemaakt dat ambtenaren en adviseurs op een bijeenkomst met bewoners met de mond vol tanden stonden. De aanwezige burgers wisten meer dan de professionals. Westland Verstandig merkt dat burgers vaak een gefundeerde mening hebben over hun buurt en altijd een handje willen helpen.

De wens van Westland Verstandig voor 2013 is dat inwoners veel meer dan voorheen hun kennis kunnen inbrengen en worden betrokken bij beslissingen. De burgers van Westland moeten met andere woorden ook in de gemeenteraad centraal staan en niet of een partij coalitie of oppositie is. Dit laatste leidt slechts tot starre verhoudingen en dat is weer niet in het belang van Westland en haar burgers.

Dus de wens van Westland Verstandig voor 2013 is "meer burgerbetrokkenheid". Geen nota's of dure onderzoeken, gewoon doen. De burger kan meer dan Westlandse ambtenaren en politici denken.

Westland Verstandig wenst alle inwoners van Westland een goed, gezond en gelukkig 2013 toe.

De fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens