Vervolg handhavingsactie illegale reclame-uitingen

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/04/2013 13:06 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:14

Westland 22.04.2013 - De gemeente Westland is bezig illegaal geplaatste reclame-uitingen binnen de gehele gemeente aan te pakken. Illegale reclame-uitingen zijn uitingen waarvoor geen vergunning verleend is of die niet aan het reclamebeleid voldoen.  

Op dit moment zijn vrijwel alle reclame-uitingen langs hoofdwegen geïnventariseerd en worden de eigenaren benaderd. Hierbij is gekeken of geplaatste reclame-uitingen voor vergunningverlening in aanmerking komen, of dat deze verwijderd dienen te worden. Wanneer een zonder vergunning geplaatste reclame-uiting te legaliseren valt, wordt de eigenaar gevraagd een omgevingsvergunning aan te vragen binnen een tijdsbestek van 4 weken, na telefonisch of schriftelijk contact hierover.

Wanneer na het mondelinge of schriftelijke verzoek geen vergunning wordt aangevraagd, of de reclame-uiting niet verwijderd wordt, dan wordt het juridische traject van handhaving ingezet en wordt de eigenaar aangeschreven middels een dwangsombeschikking.

De spelregels voor het plaatsen van reclame-uitingen zijn te vinden in het reclamebeleid “Reclame maken in Westland“

Bij het bedrijvenloket kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen.