Vestia sluit mogelijk kantoor in Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/01/2013 23:58 - Gewijzigd op 15/01/2013 00:21

Naaldwijk 15.01.2013 - Deze week hebben wij via een brief van de vereniging huurdersplatform Naaldwijk aan de bewonerscommissies kunnen vernemen dat het zeer waarschijnlijk is dat de vestiging van Vestia in Naaldwijk dreigt te verdwijnen.

Ook de bekende servicebedrijven van Vestia binnen Westland dreigen te verdwijnen en het is de bedoeling dat het onderhoud centraal zal worden geregeld vanuit Rotterdam.

Vestia Westland (kantoorwerkzaamheden) zal worden ondergebracht bij Vestia Den Haag Zuidwest.

Dit zou voor de huurders van Vestia in Westland een slechte ontwikkeling zijn, welke ook voor veel onrust zorgt op dit moment. Onze fractie vindt deze ontwikkeling zorgelijk en verzoekt het college met spoed in overleg te treden met Vestia om voor Westland een zo goed mogelijke oplossing te bewerkstelligen, bij voorkeur middels behoud van de vestiging. Ook zouden wij graag als Raadsleden op de hoogte gehouden worden via korte lijnen.

Verder leidt dit tot de volgende vragen: 

  1. Is het college op de hoogte gesteld door Vestia over deze voorgenomen plannen? Zo ja, waarom is de Raad van Westland hierover niet geïnformeerd? Zo nee, is het college het met onze fractie eens dat dit niet past? Vestia zou toch minimaal dit bericht aan de wethouder kenbaar moeten maken?
  2. Is het college voornemens om met Vestia in overleg te treden voor een goede oplossing, bij voorkeur middels het behoud van een vestiging of bemand loket in Westland?

Wij verzoeken het college de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn.

Fractie van LPF - Westland,

Claudia Vis