Volkskas Woudtzicht niet op de juiste plaats

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/07/2013 22:53 - Gewijzigd op 24/07/2013 23:00

De Lier 25.07.2013 - Begin 2013 is naar aanleiding van informatie op de WOS de vestiging van een Volkskas aan de gevoelige locatie Woudtzicht 21 aan de orde gesteld.  

Een dergelijk initiatief als een Volkskas is prijzenswaardig te noemen en verdient zeker een plaats binnen Westland. Alleen is de vestiging aan Woudtzicht 21 te de Lier niet de juiste locatie. Deze locatie is gelegen in het duurzaam glastuinbouwgebied. Een Volkskas past daar niet in, zeker niet gezien de belemmering van herstructurering ter plaatse.

Uit de memo van het college 19 februari 2013 geeft het college zelf ook al aan dat de Volkskas in strijd is met het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied. Dit bestemmingsplan is in december 2012 vastgesteld door de raad. Handhavend optreden  zou in de lijn der verwachting liggen, gezien de constateringen. In het Algemeen Dagblad van maandag 22 juli 2013 verscheen echter een bericht onder de kop “Volkskassers gezocht”. Het artikel is als bijlage bijgevoegd.

Hieromtrent heeft de fractie van LPF Westland slechts één prangende vraag:- Gezien het artikel in het AD van maandag 22 juli 2013 gaat de exploitatie van
  de Volkskas gewoon door. Hoe kan dat het geval zijn nu deze activiteiten in
  strijd zijn met een zeer recent vastgesteld bestemmingsplan en van legalisatie
  niet is gebleken?

Wij verzoeken het college de vragen binnen de daarvoor bestemde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

 

 

Namens de fractie van LPF - Westland,

Cobie Gardien