Waarnemend burgemeester Van Ardenne legt persvrijheid aan banden

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/01/2018 08:14 - Gewijzigd op 11/01/2018 11:07

Westland 11.01.2018 - Waarnemend burgemeester van Ardenne van gemeente Westland wil vrijdag met de (regionale) pers om de tafel gaan zitten om haar persprotocol te bespreken. 

Directe aanleiding is de forse kritiek op haar voornemen om de persvrijheid in Westland, ten opzichte van voorgaand beleid, aanmerkelijk in te dammen tijdens raadsvergaderingen.

Voorheen had de pers veel vrijheid om tijdens raadsvergaderingen - toen in het oude gemeentehuis van 's-Gravenzande - foto 's of filmverslag te maken, dat ging in goede harmonie met de raad. Maar Van Ardenne wil - ondanks haar tijdelijke en waarnemende functie - daar nu paal en perk aan stellen tot verbazing van velen.

Al eerder raakte ze in conflict (en in opspraak) met een cameraploeg van Eén Vandaag.

Westland Verstandig wenst alle Westlanders een gelukkig en gezond 2018 toe

Het gewraakte protocol ziet er als volgt uit;

PROTOCOL voor het maken van opnames in en rond de raadzaal in het gemeentehuis van Westland. Dit protocol is een uitwerking van de artikelen 35 en 36 van het Reglement van Orde en heeft ten doel media en toehoorders in staat te stellen beeld en geluid op te nemen zonder de orde en het werk van raads- en commissievergaderingen te verstoren.   

1.    Algemeen

a.    Onder opnames worden alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie verstaan.

b.    Filmende pers en fotografen dienen zich tot twee uur voor aanvang van een vergadering bij de griffie aan te melden.

c.    De raadzaal, gang op de eerste verdieping, commissiekamer en fractiekamers mogen alleen worden gebruikt voor opnames die zijn bestemd voor politieke verslaggeving of het verklaren en toelichten van politieke gebeurtenissen. 

d.    Aanwijzingen van de medewerkers van de griffie dienen te worden opgevolgd.  

e.    De burgemeester is als voorzitter van de raad verantwoordelijk voor de orde tijdens de raadsvergadering. Alleen de burgemeester kan bepalen of van het protocol mag worden afgeweken.

2.    Opnames tijdens raads- en commissievergaderingen

a.    Cameramensen en persfotografen mogen alleen met toestemming van de burgemeester opnames maken vanaf een bescheiden positie in de raadzaal of commissiekamer. Deze positie wordt door medewerkers van de griffie aangewezen.

b.    Het is niet toegestaan beelden te maken vanaf een positie in het domein van de raad, dus binnen de kring van raadsleden en direct achter de raadsleden.

c.    Het is in de raadzaal niet toegestaan beelden te maken vanaf de zijde waar burgemeester en wethouders zitten.

d.    Het is niet toegestaan om beelden te maken vanaf de publieke tribune.

e.    Het is niet toegestaan om in de raadzaal flitsapparatuur of extra lampen te gebruiken.

f.     Cameramensen en fotografen dienen zich onopvallend te gedragen.

g.    Cameramensen en fotografen mogen de zaal betreden en verlaten tijdens de vergadering, mits zij de vergadering niet storen.

3.    Opnames buiten raads- en commissievergaderingen

a.    Buiten de vergaderingen om mogen in de raadzaal en commissiekamer alleen met toestemming van de griffier c.q. de gemeente opnames worden gemaakt.

4.    Overige richtlijnen

a.    Wanneer om een schorsing is verzocht voor intern en niet-openbaar beraad is het niet toegestaan om tijdens de schorsing opnames te maken dan wel gesprekken te registreren (ook niet door schrijvende pers) in de raadzaal, in de gang op de eerste verdieping en in de fractiekamers.

b.    Het is altijd toegestaan om opnames te maken en gesprekken te registreren op de tussenverdieping tussen de begane grond en de eerste etage, het zogenaamde persplatform.

c.    Buiten de vergadering om kunnen fracties toestemming verlenen om in hun fractiekamer opnames te maken.

d.    Medewerkers van de gemeente mogen niet door media met ingeschakelde opnameapparatuur worden aangesproken.

5.    Beschikbaar stellen beeldmateriaal gemeente

a.    De hoge resolutiebeelden van openbare raadsvergaderingen die in opdracht van de gemeente worden  opgenomen door de vaste camera’s in de raadzaal, kunnen tezamen met geluid worden doorgeleverd voor gebruik door derden. De kosten die nodig zijn om doorlevering te realiseren worden tegen kostprijs doorbelast.

b.    Het beeld en geluidssignaal wordt door de gemeente digitaal opgeslagen en wordt ook via het internet gestreamd. Dit signaal is voor iedereen gratis te bekijken via www.gemeentewestland.nl en gemeente Westland TV (Caiway kanaal 68). Deze lage resolutie beelden mogen gratis worden hergebruikt door derden.  

Westlanders.nu zal aanstaande vrijdag in ieder geval bij deze bespreking niet aanwezig zijn.