Zaken doen met gemeente Westland

Gemeente Westland

Westland 31.07.2014 - De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden voor de lokale economie en doet dit binnen de bestaande regelgeving en zonder...

dat dit tot een vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Lokale ondernemers hebben geen bevoorrechte positie ten opzichte van andere ondernemers. De gemeente heeft echter wel oog voor de belangen van lokale ondernemers.

Bent u een in Westland gevestigde ondernemer, die verwacht producten of diensten te kunnen leveren of werken te kunnen uitvoeren waar de gemeente behoefte aan heeft? Dan nodigen wij u uit om dit aan ons door te geven. Ook als zzp-er kunt u zich aanmelden.

Alle aanmeldingen zullen worden opgenomen in een databestand. Dit databestand zal worden gebruikt als de gemeente aanschaffingen wil doen of bepaalde diensten af wil nemen.

De gemeente is hierbij wel gebonden aan de wet- en regelgeving en het eigen gemeentelijk inkoopbeleid. In sommige situaties is het mogelijk om via een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding onze behoefte in de markt te zetten. Met name voor deze aanbestedingen is het handig dat u en uw bedrijfsgegevens bij ons bekend zijn.

Het is goed om te weten, dat de gemeente niet mag discrimineren en dus ook ondernemers gevestigd buiten Westland de kans moet bieden om een offerte uit te brengen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente nodigt, mits aan objectieve voorwaarden wordt voldaan, bij een meervoudige onderhandse aanbesteding in ieder geval één lokaal bedrijf uit de database en één niet-lokaal bedrijf uit offerte uit te brengen. Dit is het geval bij leveringen en diensten bij een opdracht met een waarde groter dan € 10.000,- en kleiner dan € 50.000,-. Hetzelfde geldt voor werken, alleen is dan het drempelbedrag kleiner dan € 100.000,-.

Let op!

  • Voor de inhuur van externe capaciteit maakt de gemeente gebruik van een gemeentemarktplaats. In verband hiermee vraagt de gemeente zelf geen offertes aan. (Lokale) partijen kunnen een aanbieding uitbrengen via de website http://www.flextender.nl/.
  • Wanneer er voor een bepaalde categorie leveringen, diensten of werken een groslijst is, wordt met de groslijst gewerkt en is de lokale lijst niet van toepassing.

Aanmelden en vragen

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze inkoopadviseurs, via telefoonnummer 140 174 of via inkoop@gemeentewestland.nl.