Docenten en mentoren starten voorbereiding leerlingen Westland On Stage

Lenny Dijkshoorn

Westland 03.11.2017 - Op dinsdag 31 oktober vond een workshop LOB On Stage plaats voor docenten en mentoren van de Westlandse vmbo-scholen.

Deze workshop werd verzorgd door Prof. dr. Marinka Kuijpers, 'de expert' op het gebied van LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) in het vmbo-onderwijs. Zij onderscheidt een vijftal loopbaancompetenties: 1) kwaliteitenreflectie, 2) motievenreflectie, 3) werkexploratie, 4) loopbaansturing en 5) netwerken. Op basis van deze vijf competenties bereiden mentoren de leerlingen voor op het Beroepenfeest en de Doe Dag.

Westland On Stage en LOB

Westland On Stage is een belangrijk onderdeel geworden van het gehele LOB-beleid binnen de scholen. Het biedt leerlingen de mogelijkheden om kennis te maken met het werkveld. Dit is van belang voor het ontwikkelen van hun loopbaan. Echter, voor het ontwikkelen van een loopbaan zodat leerlingen keuzes kunnen maken die bij hen passen, is het van belang dat On stage niet als ‘los’ event wordt ingezet maar onderdeel is van doorlopende loopbaanleerlijn.

In de workshop LOB On Stage zijn de docenten en mentoren dan ook op interactieve manier aan de slag gegaan met onder andere de vraag, aan welke andere ervaring of nieuwe keuze kun je On Stage verbinden. Zo kan voor leerlingen duidelijk worden hoe de ervaringen van On Stage gebruikt kunnen worden voor de keuzes die ze maken in hun (leer)loopbaan. Daarnaast zijn handvatten aangereikt voor het uitwerken van de vijf genoemde loopbaancompetenties.

Bijdragen aan de ontwikkeling van vmbo’ers

Heeft u een leuk beroep en deelt u graag uw ervaringen met vmbo’ers, zodat zij een betere beroeps- en loopbaankeuze kunnen maken? Doe dan mee met het Beroepenfeest op dinsdag 6 februari 2018! Aanmelden kan via westlandonstage.nl.