Glazen Driekleur huis haalt ruim 2000 euro op!

Rene Kops

's-Gravenzande 22.12.2017 - Wat een geweldige prestatie van de kinderen van de Driekleur daltonlocatie. Een aantal weken geleden namen de kinderen van groep 8

het initiatief om in de school een eigen glazen daltonhuis te bouwen. Er werden vele acties georganiseerd door de kinderen. Zo’n grote actie vergt een goede planning, organisatie en samenwerking.

 

De kinderen lieten zien dat zij deze (dalton)vaardigheden goed beheersen. Bij het sluiten van het glazen huis, op de laatste vrijdagochtend voor de vakantie, ontvingen zij dan ook terecht deze complimenten. Hun actie leverde maar liefst een bedrag op van €2025,- voor het goede doel van Serious Request. Knap gedaan!