Groep 4 De Blinkerd ontbijt met burgemeester van Ardenne

Gemeente Westland, Westlanders.nu

Naaldwijk 08.11.2017 - Woensdagochtend brachten 28 leerlingen van CBS De Blinkerd uit Monster een ontbijtje bij burgemeester Van Ardenne in de raadszaal in Naaldwijk.

Met dit ontbijt geven de kinderen het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt. Een week waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen.

Gemeente Westland onderstreept hiermee, net als 265 andere Nederlandse gemeenten, het belang van een gezond ontbijt. In de raadszaal maakten de kinderen en de burgemeester kennis met elkaar, ontbeten en gingen ze met elkaar in gesprek.

De kinderen hadden zichtbaar plezier om zo letterlijk in the picture te staan, want ze werden van alle kanten gefotografeerd. Burgemeester van Ardenne beantwoordde tussendoor ook wat vragen die de kinderen stelden.

Op de vraag wat haar taken zijn als burgemeester legde ze uit, dat als hoofd van de veiligheid zij samen met de gemeenteraad dinsdagavond heeft besloten om voor het eerst in Westland vuurwerkvrije zones in te stellen zoals op speelplaatsen, kinderboerderijen en bejaardentehuizen. Verder vertelde ze dat op de plek waar de kinderen zaten de gemeenteraad regelmatig vergadert. Dinsdagavond zelfs tot middernacht.

Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Van Ardenne symbolisch voor het ontbijtje dat de kinderen meebrachten met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds. Dat is dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt met het thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’.

Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven. Meer foto 's van het schoolontbijt staan op facebook.