Rob de Haan waarnemend regiodirecteur ISW

Winnie Lijmbach

Naaldwijk 29.11.2017 - Op 1 januari 2018 neemt Cor van Dalen afscheid van ISW. Het College van Bestuur heeft besloten tijdelijk een waarnemend regiodirecteur

te benoemen in de persoon van Rob de Haan. Op deze manier kan een zorgvuldige werving voor een nieuwe regiodirecteur in gang gezet worden.

Op dit moment is Rob de Haan waarnemend afdelingshoofd Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie bij het bureau van Lucas Onderwijs. Rob heeft ruime ervaring in het leiden en besturen van scholen en scholengroepen in het VO.

De tijdelijke benoeming strekt van 1 januari tot 1 augustus 2018. In deze periode wordt een profiel opgesteld voor de nieuwe regiodirecteur en wordt de wervingsprocedure ingericht. Het College van Bestuur streeft ernaar dat ISW na de zomer kan starten met een nieuwe regiodirecteur.