Column; Rechtspraak

Hans van den Berg

's-Gravenzande 06.10.2017 - Zoals je misschien wel weet kent Nederland een groeiend aantal  bijzondere weken of dagen.

De dag van de Arbeid kenden we al lang, maar de dag van de Aarde, de week van de Aandacht, de week van de Eenzaamheid, de dag van de Klant en nog zoveel meer, die vragen allemaal onze aandacht, op hun tijd. Zo was er vorige week de week én de dag van de Rechtspraak, en die trok mijn aandacht.

Want er is genoeg te doen over rechtspraak, in ons kleine wereldje maar vooral ook wereldwijd! Een rechtstaat staat of valt met het gehalte van de rechtspraak, dat zal duidelijk zijn! Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn essentieel!

 

Die bewuste dag hoorde ik op de radio over Polen waar de huidige regering bezig is om de rechtelijke macht haar onafhankelijkheid te ontnemen. Vanwege de hervormingen verklaarde een vooraanstaande Poolse rechter dat ' de rechtstaat op veel gebieden teruggaat naar de communistische tijd.'  Hoe verontrustend het is blijkt wel uit het feit dat de EU heeft geprotesteerd en gedreigd met sancties. Hoewel ernstig staat het niet in verhouding met wat er in Turkije gebeurt. Volgens een Turkse advocaat heeft de Turkse regering de 'eerlijke rechtspraak' vernietigd.

Na de couppoging, vorig jaar, is men drastisch tewerk gegaan en werden er direct al 2745 rechters geschorst en daarna werden er 2000 van hen opgepakt. Alles van waarde werd in beslag genomen.

Vele honderden rechters en aanklagers zijn hun werk en bezittingen kwijt. En advocaten staan niet in de rij om hen te verdedigen, ze zijn bang om ook vervolgd te worden!  ' Alleen bange of regeringsgezinde rechters en aanklagers werken vandaag de dag in de Turkse rechtspraak. Er is geen onafhankelijkheid en onpartijdigheid meer', aldus de advocaat.

Zo zou ik nog verder kunnen gaan en uitwijden over Noord-Korea, over Iran en nog zoveel andere landen waar van er van alles mankeert aan de rechtspraak! We leven in een wereld waar de leugen regeert en waar het recht vaak met voeten wordt getreden! Wij kunnen erg dankbaar zijn dat in ons land, in het algemeen, rechtvaardig geoordeeld wordt, ook al zijn we het er soms niet mee eens als het onszelf betreft, en we de straf te laag vinden als het een ander betreft!

Wanneer ik de nieuwsberichten volg, de krant lees en me verdiept in het hele wereldgebeuren dan word ik verdrietig van al het onrecht dat op deze aarde plaatsvindt. Zóveel mensen die lijden onder onrecht, zóveel die onschuldig gevangen zitten vanwege oneerlijke rechtspraak.

De Bijbel, het Boek dat God ons gaf als Kompas in deze wereld, spreekt op talloze plaatsen over recht en gerechtigheid. Het begint al wanneer Mozes het volk van Israel naar het beloofde land brengt. In opdracht van God geeft hij instructies aan de rechters en zegt o.a.: "U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak: zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God." [Deut.1:17]

Als je het allemaal bekijkt op deze aarde dan zou je kunnen denken dat God er ook geen grip meer op heeft, hoewel Abraham Hem al eeuwen geleden aansprak met: "Rechter der ganse aarde", [Gen.18:25] en de profeet Jesaja eeuwen later, toen hij in Gods opdracht profeteerde dat Israel een geweldige toekomst te wachten staat, uitsprak: " Want Ik, de Heere, heb het recht lief." [Jes.61:8]

Vergis je niet, denk niet over God van: "De Heere doet geen goed en Hij doet geen kwaad", [Zef. 1: 12] want Hij zal uiteindelijk rechtspreken over alles en iedereen!

Jezus is gekomen om te bemiddelen, Hij wil onze Middelaar zijn, onze Advocaat, wanneer God oordeelt over ons leven. Zonder Jezus zijn we nergens, wanneer God in Zijn rechtspraak ons op onze zonden wijst. De Bijbel zegt het ook:" Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt." [Rom. 3:10-11] Vanuit onszelf maken we er dus niets van!

Maar God reikt ons in Zijn Woord hét Middel aan, om onder Zijn vernietigende uitspraak  uit te komen, en dat is JEZUS! " Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet[gratis]gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." God veroordeelt ons allemaal, maar tegelijk zegt Hij: Kijk, hier Mijn Zoon Jezus, Hij heeft de straf die jijverdient al gedragen! "Jezus heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed." [Rom.3:25] Gods Zoon onderging uit vrije wil aan het kruis jouw en mijn straf!Hij deed het uit liefde voor ons, voor de hele mensheid! Geloof doet ons nu verzoend en bevrijd onder Gods rechtspraak uitkomen. Niet rechtvaardig, tóch rechtvaardig, door Jezus alleen!

Het is voor iedereen, ook voor jou en mij. Als we deze genade van God aannemen, om niet, dan gaan we een geweldige toekomst, een geweldige eeuwigheid tegemoet, uit genade alleen! Als je hier voor kiest, of al hebt gekozen, dan mag je net als de apostel Petrus uitzien. " Maar wij verwachten, overeenkomstig Jezus' beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

Eindelijk gerechtigheid, overal!!

H. van den Berg,

Tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl