Menselijke resten gevonden in Kerkstraat Naaldwijk

Gemeente Westland

Naaldwijk 20.09.2017 - In de Kerkstraat in Naaldwijk zijn tijdens graafwerkzaamheden menselijke skeletdelen aangetroffen.

Het betreffende stuk is afgezet voor verder archeologisch onderzoek. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de herinrichting van het Wilhelminaplein hierdoor geen vertraging oplopen.

In de Kerkstraat is dieper gegraven dan nodig is voor de andere werkzaamheden op het Wilhelminaplein. De waterleiding van de te verplaatsen brandweerkraan bleek dieper te liggen dan verwacht. Dit verklaart de archeologische vondst van de skeletdelen. Het vermoeden is dat het voormalige kerkhof buiten de grenzen lag van de huidige kerktuin en het daaromheen gebouwde muurtje.


Plaats waar menselijke resten zijn gevonden is afgezet met platen

De gevonden menselijke resten zijn hoogst waarschijnlijk afkomstig van de oude voormalige begraafplaats van de kerk die tot 1814 in gebruik was. De archeologen waren al voor de uitvoering van de werkzaamheden op het plein betrokken. Zij hebben de archeologische vondsten inclusief het botmateriaal veilig gesteld voor verder onderzoek.

Uit de oude tekeningen en geschiedenis van de dorpskern Naaldwijk blijkt dat de haven vroeger direct tot aan het plein lag voor de aanvoer van bouwmaterialen voor de kerk. De kerk maakte in zijn geheel deel uit van het plein. Later diende de ruimte om de kerk heen als begraafplaats en is er een muur rondom de kerk geplaatst. Na de ingebruikname van de gemeentelijke begraafplaats destijds werden deze graven rond de kerk geruimd. Mogelijk zijn deze skeletdelen daar niet in meegenomen.

Komende dagen worden de graafwerkzaamheden aan de westkant van het plein uitgevoerd. Na verwachting gaat het graafwerk aan het eind deze week - onder toezicht van archeologen - bij de Kerkstraat verder.