Westlandse ArchitectuurPrijs wordt de Adriaan Dessing Prijs

Piet van der Valk

Westland 15.04.2018 - Robert Dessing een achterkleinzoon van Adriaan Dessing heeft zaterdag uit handen van demissionair

wethouder Marga de Goeij de eerste Westlandse ArchitectuurPrijs in ontvangst genomen.

De architectuurprijs was postuum toegekend aan Adriaan Dessing 1883-1948. Deze prijs werd hem toegekend voor zijn totale oeuvre. Adriaan Dessing begon zijn ontwerpcarrière zeer waarschijnlijk in 1907 en bleef tot zijn dood actief als architect. De laatste 12 jaar werkte hij samen met zijn zoon Wim, die het bedrijf na zijn dood tot 1973 voortzette.

Van links naar rechts Piet van der Valk jury, Robert Dessing, Wethouder Marga de Goeij en Aad Wubben voorzitter van WestlandDesign.

Er waren ca 200 belangstellenden, naast de directe familie Dessing, veelal mensen die een Dessingwoning bewoonden of familie daarvan, op de prijsuitreiking afgekomen. Robert Dessing ontving een beeldje, een geldbedrag, bloemen en een boekwerk over het werk van Adriaan Dessing dat ter gelegenheid van deze prijsuitreiking werd uitgegeven.

Dit boekwerk zal volgende week bij het Westlands Museum en Vingerling voor € 9,95 worden aangeboden. De prijsuitreiking was in combinatie met het Woonevent in het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad.

Hoewel Floortje Dessing erbij zou zijn, heeft zij door haar drukke werkzaamheden voor de volgende serie delen van haar programma “Floortje naar het einde van de wereld” geen kans gezien haar deel van de prijs afgelopen zaterdag in ontvangst te nemen. Haar ouders en vier andere leden van de familie waren wel aanwezig en zij brachten na de lunch bezoeken aan de plekken waar de familie in Monster vanaf 1800 en in Naaldwijk vanaf 1843 woonde. Ook werden enkele van de door Adriaan ontworpen panden bezocht. De organisatie heeft met Floortje de afspraak gemaakt, dat zij op een later tijdstip alsnog haar deel van de prijs in ontvangst komt nemen. Onder het motto “Floortje’s reis naar haar roots in Westland”