College komt aanvragers gehandicaptenparkeerkaart tegemoet

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/11/2013 18:31 - Gewijzigd op 19/11/2013 18:35

Midden Delfland 19.11.2013 - In de begrotingsbehandeling van 5 november heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland besloten om de leges...

voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart in 2014 te verlagen naar 100 euro. De leges waren in 2013 juist verhoogd van 10,90 euro in 2012 naar 196 euro in 2013. Reden voor deze verhoging was dat de gemeenteraad had aangegeven dat alle leges kostendekkend moesten zijn.

Het college wil de inwoners die in 2013 een gehandicaptenparkeerkaart hebben aangevraagd en daarvoor het huidige tarief hebben betaald, tegemoet komen. Zij ontvangen binnenkort 96 euro van de gemeente terug. Daarmee worden zij gelijk gesteld met inwoners die de kaart in 2014 gaan aanvragen.

‘Kwestie van redelijkheid’

Jan-Paul van Staalduinen, wethouder Financiën: ‘Het is een kwestie van redelijkheid. De gemeenteraad heeft besloten de leges voor volgend jaar te verlagen. Inwoners die dit jaar een gehandicaptenparkeerkaart hebben aangevraagd, zouden dan een hoger tarief betalen dan inwoners die pas volgend jaar de kaart aanvragen.

Daarom hebben wij besloten om al deze inwoners tegemoet te komen en het lagere tarief in rekening te brengen. Het verschil in kosten wordt dus teruggestort op hun bankrekening. Uiteraard brengen wij vanaf dit moment ook voor nieuwe aanvragen alvast de lagere kosten in rekening.’