Eerste sectie Triasboring gereed

Trias Westland

Naaldwijk 26.11.2017 - Het boren van de eerste sectie van de Trias aardwarmteboring is goed verlopen. Het aansturen van de boorkop in de kalkformatie

was de eerste dagen een uitdaging. Het bleek lastig om de hoek van 30 graden te behouden in het zwakke gesteente met harde vuursteen.

Daarom is deze sectie langzamer geboord dan voorzien. Het gat is nu ca. 1.300 meter diep. Dit weekend is de 20 inch stalen buis het boorgat ingebracht. Daarna wordt cement aangebracht tussen de wand van het boorgat en de buitenwand van de stalen casing om het boorgat te verstevigen. 

Daarna volgt sectie 2 met een diameter van ca. 43 centimeter tot 2.559 meter diep. Sectie 3 is een boorgat met een diameter van ca. 30 centimeter tot 4.204 meter diep. Sectie 4 boort door naar de Triaslaag op 4.560 meter diep. Dit laatste gat wordt niet gecementeerd in verband met de winning van warmte. De brontest vindt naar verwachting plaats in januari 2018.