Groot onderhoud fietspaden duingebied

Provincie Zuid Holland

Westlanden 21.09.2017 - De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan enkele fietspaden in de duinen

tussen Hoek van Holland en Kijkduin en tussen Wassenaar en de grens met Noord-Holland. Na het onderhoud liggen de fietspaden, die samen ruim dertig kilometer beslaan, er weer veilig en netjes bij. De werkzaamheden worden zo minimaal mogelijk en met respect voor de natuur uitgevoerd, omdat de fietspaden in het duingebied liggen.

Werkzaamheden
De fietspaden tussen Hoek van Holland en Kijkduin krijgen nieuw asfalt en nieuwe belijning. Ook wordt verouderd meubilair zoals zitbankjes, afvalbakken en borden weggehaald. Tussen Wassenaar en de grens met Noord-Holland worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd en komt er hectometrering. Het gehele tracé krijgt nieuwe, eenduidige portaalborden.

Planning en omleidingen
De werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd, wanneer zo min mogelijk recreatieve fietsers gebruikmaken van de fietspaden. Het deel tussen Hoek van Holland en Kijkduin wordt tijdens de werkzaamheden grotendeels afgesloten. Fietsers worden met bebording omgeleid via het parallel gelegen fietspad F370.

Voorzichtig werken
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het duingebied. De werkzaamheden vinden buiten het strandseizoen en het broedseizoen plaats. Het nieuwe asfalt wordt over de bestaande weg aangebracht zonder deze eerst af te graven. Zo zorgt de provincie ervoor dat de werkzaamheden zo kort mogelijk duren.