Groot onderhoud NAM in Monster

NAM

Monster 15.06.2017 - Momenteel vindt groot onderhoud op de gaswinningslocaties van de NAM aan de Madeweg in Monster, om de gasproductie

daar de komende jaren te kunnen voortzetten. Ook past de NAM delen van de installatie op Monster aan.

Groot onderhoud in Monster
Momenteel wordt het gas wat op de locatie in Monster wordt gewonnen ter plekke behandeld in een behandelingsinstallatie. Deze behandelingsinstallatie zal de komende tijd echter versimpeld worden en het gewonnen gas in Monster wordt in het vervolg via een bestaande pijpleiding naar de NAM-locatie aan de Coldenhovelaan in Maasland getransporteerd.

Voortaan behandelt de NAM daar het gas. Zo kunnen ze de gasproductie in Monster een aantal jaren verlengen. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni.

Bezoek gemeenteraadsleden
Komende vrijdag 16 juni bezoekt een aantal wethouders en gemeenteraadsleden van de Zuidhollandse gemeente Westland de NAM-locatie in Monster. NAM nodigde hen uit voor een kijkje achter de schermen en hoopt hen op die manier zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en de activiteiten van NAM in de regio.


Foto archief

Onderhoud in Maasland
Een aantal kilometer verderop, vindt op de locatie aan de Coldenhovelaan in Maasland ook groot onderhoud plaats. Hier worden eveneens aanpassingen gedaan aan de installatie, zodat ook hier het gas uit Monster behandeld kan worden.

Gaswinning in Monster
Vanaf de gaswinningslocatie in Monster wordt dagelijks circa 100.000 m3 gas gewonnen. Dat is voldoende om ongeveer 20.000 huishoudens van warm water en van een warm huis te voorzien. De NAM produceert uit wat zij noemen ‘kleine velden’, daar zijn er zo’n 175 van in Nederland. Deze kleine velden zijn belangrijk voor de Nederland, gezamenlijk zorgen ze voor zo’n 30% van de Nederlandse energievoorziening.