Grote brand bij Cabot Corporation

FlashphotoNL

Botlek 23.12.2017 update - Zaterdagmiddag is even na 13:00 uur brand ontstaan in een fabriek van Cabot Corporation aan de Botlekstraat.

In een koolstoffilter van een bedrijfsinstallatie is broei ontstaan waarbij de temperatuur te hoog is opgelopen. Het bedrijf produceert bestandsdelen voor rubber. De brandweer heeft opgeschaald naar Grote Brand en Grip 1.

Volgens de veiligheidsregio is er op dit moment nog geen sprake van een daadwerkelijke brand, maar er worden wel voorzorgsmaatregelen genomen. FlashphotoNL

De veilighgeidsregio Rotterdam meldde rond half vijf dat de situatie op het bedrijfsterrein van Cabot stabiel is. De temperatuur in de ketel was verder gedaald. Er zijn ter plaatse drie personenen door ambulancepersoneel nagekeken voor het inademen van rook.