Opnieuw hoogwateralarmering in Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 02.01.2018 - In verband met de verwachte weersomstandigheden is de hoogwaterregeling Maassluis in werking. Woensdag 3 januari wordt omstreeks 16.00 uur

te Maassluis een hoogwaterstand van + 2.40 NAP verwacht. Dit is een schatting!

Verwachte gevolgen

Vanaf NAP +1,90 m begint de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade onder te stromen en er komt water op het wegdek van de Govert van Wijnkade (buitendijks gedeelte) te staan.


Archieffoto FlashphotoNL

Hoogwaterkaart

Op de nieuwe hoogwaterkaart Rotterdam is ook voor Maassluis te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de hierboven genoemde verwachte waterstand en gaat u op de kaart naar Maassluis. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Wat doet de gemeente?

De gemeente sluit woensdagochtend de loswal af om te voorkomen dat mensen hun voertuig op de loswal aan de Burgemeester de Jonghkade parkeren. U kunt de loswal nog wel verlaten.

De gemeente plaatst een tekstkar om te adviseren om niet op de loswal te parkeren. Op de Govert van Wijnkade t.h.v. het douanehuisje worden afzettingen geplaatst om te waarschuwen voor het hoge water i.v.m. parkeren.

Via het SMS­systeem informeert de gemeente de contactpersoon en de bewoners van ’t Hoofd en de bedrijven aan de burgemeester de Jonghkade en de Govert van Wijnkade. Wilt u ook worden geïnformeerd bij hoogwater, stuur dan een bericht aan crisisbeheersing@maassluis.nl

De politie waarschuwt zo nodig eigenaren van voertuigen die er al geparkeerd staan.