Oprichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Hjalmar Teunissen

Maassluis 01.11.2017 - Op dinsdag 31 oktober 2017 heeft de oprichting van het Landschapsfonds Hof van Delfland plaatsgevonden. Dit fonds is opgericht

door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De drie burgemeesters van deze gemeenten, Edo Haan (Maassluis), Arnoud Rodenburg (Midden-Delfland) en Francisca Ravestein (Pijnacker-Nootdorp) hebben hiertoe hun handtekening gezet onder de notariële akte.


De ondertekening vond plaats in het Gemeenlandshuis in Maassluis

Regionale belangen verbinden en versterken
Naast de drie oprichtende gemeenten kunnen alle gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag deelnemer worden in het fonds. Als eerste zal het fonds dienen voor het uitvoeren van een programma dat gemeenten, terreinbeheerders en provincie Zuid-Holland voor de periode 2016-2020 hebben vastgesteld, met een investeringsomvang van circa € 7 miljoen.

Het gaat daarbij in hoofdzaak om het behouden, verbinden en versterken van het landschap in de regio waar ook de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis deel van uitmaken. De komende jaren zal verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie een zichtbaar beslag op het landschap leggen.

Het fonds ondersteunt het gemeenschappelijke beleid van gemeenten en natuurorganisaties bij deze ontwikkelingen, maar wil ook nieuwe partners en financiers aantrekken. De provincie Zuid-Holland is nu al een van de deelnemers in het fonds.