Probleemgebiedenvergoeding voor agrariërs

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/03/2013 16:11 - Gewijzigd op 27/03/2013 16:48

Midden Delfland 27.03.2013 - Agrariërs beheren het Midden-Delfland gebied. Zij houden daarbij rekening met de waardevolle kenmerken van het landschap.

Voor hun bedrijfsvoering brengt dit beperkingen met zich mee. Evenals vorig jaar, kunnen zij hiervoor vanaf 1 april 2013 een vergoeding aanvragen.

Het college van B&W heeft ook voor 2013 de regeling Probleemgebiedenvergoeding opengesteld.
Deze regeling wordt betaald met subsidie vanuit Europa, het Recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Midden-Delfland. Wethouder Hans Horlings: ‘Deze subsidie betekent een zeer terechte financiële waardering voor onze boeren die met hun werk de unieke landschapelementen in ons gebied in stand houden. Agrariërs zijn de hoeders van het unieke Midden-Delflandse landschap.’

Voor het gehele Midden-Delfland gebied is er voor 2013 een subsidiebedrag van maximaal € 275.000 beschikbaar.

Aanvraag indienen

Agrariërs kunnen hun aanvraag van 1 april t/m 15 mei 2013 indienen via de Gecombineerde Data Inwinning (GDI) bij de Dienst Regelingen, Front Office, Postbus 360, 9400 AH in Assen. Aanvullend aan de Europese regels geldt in Midden-Delfland onder andere dat de agrariër beweiding toepast, bijvoorbeeld via begrazing door koeien en schapen.