PvdA wil meer informatie over haalbaarheidsonderzoek gemeentehuis Maasland

PvdA Midden Delfland

Maasland 03.11.2017 - “Hoe heeft het college van B&W van Midden-Delfland gehandeld in de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar de bestemming

van het voormalige gemeentehuis van Maasland”. Deze vraag staat centraal voor de PvdA-fractie van Midden-Delfland, nadat deze een haalbaarheidsonderzoek en een ruimtelijk kader ter voorstel voor de vergadering in november aan de raad ter bespreking werd voorgelegd.

Perikelen rondom ontmanteling oude gemeentehuis Maasland

De argwaan groeide toen verantwoordelijk wethouder Houtenbos tot drie keer toe op dinsdagavond 31 oktober weigerde de raad de onderzoekopdrachten voor deze studies te leveren. De uiteindelijk aangeleverde informatie is te summier om ons als gemeenteraadsfractie een goed inzicht te bieden in het door het college van B&W gevolgde proces.

Juist omdat voor het College van B&W de uitkomsten al vast staan: sloop van een deel van het voormalige gemeentehuis en onderbrenging van muziekverenigingen bij de Protestantse Kerk, en omdat de belangen voor een vitale kern Maasland heel groot zijn, wil de PvdA-fractie nader inzicht in discussie en afwegingen door het college van B&W.

De PvdA Midden-Delfland heeft daarom donderdag gevraagd om de volgende documenten aan te leveren vóór de behandeling in de commissie, :

* Documentatie (zoals college-advies en besluit) op basis waarvan bureaus zijn geselecteerd om een offerte uit te brengen

* Verzoeken om offertes uit te brengen (projectbeschrijving!)

* Uitgebrachte offertes

* College-advies en besluit bij selectie offertes

* Gespreksnotities gemeente – bureaus

Elly de Jong

PvdA-fractie Midden-Delfland