Statushouders Westland bezoeken bibliotheek Naaldwijk!

Jeanet Zwinkels

Naaldwijk 08.12.2017 - Een groep statushouders van Vluchtelingenwerk Westland ging vandaag nieuwsgierig op weg naar de bibliotheek van Naaldwijk.

Zij wilden meer te weten komen over de functie van de bibliotheek.Deze cursisten waren in de les van docent Jeanet Zwinkels voorbereid op dit bezoek. Zij moesten, vooraf vragen bedenken die zij in de bieb zouden kunnen stellen.In de bibliotheek werden ze hartelijk ontvangen door Marga Moerman. Na een gezellig welkomstwoord, het voorlezen van een mooi verhaal, en het beantwoorden van de vele vragen, startte zij de rondleiding met door de bibliotheek. De statushouders werden voorgesteld aan de verschillende vrijwilligers die de bibliotheek rijk is en maakten kennis met de verschillende onderdelen waar de bieb zich voor inzet.

Zo kregen zij informatie over het Taalhuis, de speelotheek en werden zij bijgepraat over de verschillende activiteiten die de bieb organiseert voor kinderen. Op het moment van de rondleiding waren enkele taalcoaches bezig om het Nederlands bij te brengen aan vluchtelingen afkomstig uit diverse werelddelen.

De statushouders waren enorm geïnteresseerd in de verschillende boeken die voor allerlei doelgroepen geschikt zijn. De vrouwen die een baby hebben,  kregen  allemaal een koffertje met daarin het eerste leesboekje voor hun kindje aangeboden.

Na een gezellig kopje thee ( met kruidnoten!) en het bekijken van de boeken, namen de mensen afscheid van Marga en gingen zij met hun docent terug naar de Nederlandse les waar zij nog met elkaar spraken over het bezoek.

De mensen kunnen in de toekomst gebruik maken van de vele diensten van de bibliotheek en boeken lenen door de bibliotheekpas die zij gedurende een jaar mogen gebruiken.Docent Jeanet Zwinkels zoekt voor 8 cursisten in haar groep nog een taalcoach. Het is erg noodzakelijk dat statushouders veel oefenen met de Nederlandse taal en daardoor snel kunnen inburgeren in onze maatschappij.

Wanneer u taalcoach zou willen worden dan kunt u zich aanmelden bij Vluchtelingen Werk Westland gelegen in gebouw de Binnenhaven ( bij Petra Prinsova) of kunt u zich aanmelden bij “Het Taalhuis “van de bibliotheek (bij Marga Moerman). In beide gevallen krijgt u begeleiding om dit mooie vrijwilligerswerk te kunnen doen.