Strijp en Reijnerwatering open voor vaarverkeer

Erna Boekestijn

Westland 15.06.2017 - De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en in het Westland en Midden Delfland.

Door de openstelling kunnen mensen met kleine boten (vanwege geringe diepte en brughoogten) ook gemotoriseerd varen vanuit Den Haag naar het Westland. Er is gekozen voor eenrichtingsverkeer omdat twee boten die elkaar willen passeren, dicht tegen de oever varen en dan vrijwel zeker de waterplanten beschadigen. Bovendien zijn de Strijp en de Reijnerwatering te smal en te onoverzichtelijk om hier veilig en vlot langs elkaar te kunnen varen.

Tot eenrichtingsverkeer is met name besloten omdat de wateren voor een ecologische verbinding zorgen tussen het Haagse water en de wateren in het Westland en Midden-Delfland. Om de waternatuur te sparen worden de Strijp en de Reijnerwatering gesloten tussen 15 april en 15 juni. In deze periode is de waternatuur nog teer en jong, vanaf half juni weten we dat de waternatuur wel tegen een stootje kan. De gesloten periode in het voorjaar is specifiek bedoeld voor de beschermende kraamkamerfunctie die de waterplanten dan hebben voor jonge vis.

Voorzitter Kees Kornaat van de watersportvereniging Westland is maar wat blij dat na vijf jaar constructief overleg deze pilot tot stand gekomen is.