Vervuild water mogelijk Commandeurspolder uit na forceren stuw

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/10/2017 13:40 - Gewijzigd op 09/10/2017 13:48

Maasland 09.10.2017 - Bij het werk van Delfland om te voorkomen dat vervuild bluswater zich verspreidt, zijn zij onverwacht gehinderd.

Een van de stuwen die gebruikt wordt om de Commandeurspolder te af te sluiten (compartimenteren) is afgelopen weekend meerdere keren opengezet. Het slot is geforceerd. 

Delfland meet waterkwaliteit sloten na brand Maasland

Delfland neemt deze vernieling hoog op. Vanwege de aard van de vervuiling is gekozen het vervuilde water in het gebied te houden en gecontroleerd af te voeren via het rioolgemaal Maasland. Daar zijn al hun inspanningen tot nu toe op gericht.

Het vervuilde water heeft zich door de vernieling mogelijk verder kunnen verspreiden in het zuidelijke deel van de Commandeurspolder. De metingen van de waterkwaliteit zijn om die reden uitgebreid naar de Lange Molensloot.

Er is een buurtonderzoek ingesteld om de overtreder op te sporen. Wie tips heeft kan bellen naar Delfland (015) - 260 81 08