Bomen bij oude gemeentehuizen worden gespaard

College Westland

Westland 05.01.2018 - De fractie van Westland Verstandig heeft in november vragen gesteld aan het college over het sparen of bijtijds herplanten van de bomen

bij de voormalig gemeentekantoren in de kernen van ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is het college bereid om gevolg te geven aan het verzoek van natuurpunt Westland?

Antwoord 1
Uitgangspunt is dat de bomen behouden blijven voor Westland. De beuk bij het voormalige gemeentekantoor in ’s-Gravenzande zal worden verplaatst. In december van dit jaar zullen hiervoor voorbereidende maatregelen worden getroffen. Met de toekomstige eigenaar van het kantoorgebouw zullen afspraken worden gemaakt over het moment van verplaatsing. De komende periode wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor de beuk.

Wie redt de bomen bij de gemeentehuizen?

 

Voor wat betreft het gemeentekantoor in Monster geldt dat als het gebouw wordt hergebruikt de herdenkingsbomen/geschenkbomen, zoals een Liquidambar, waarschijnlijk gehandhaafd blijven op de huidige plek. In geval van nieuwbouw zal onderzocht worden of er bomen verplaatst kunnen worden. De gemeentehuislocatie in Naaldwijk wordt tijdelijk heringericht.

In het ontwerp van deze herinrichting blijven de Tillia (beatrixboom) en de Zelkova op hun plek staan. Indien de overige bomen in het ontwerp passen, dan zullen deze op hun plek blijven staan. Is dit niet mogelijk, dan zullen zij worden vervangen. Het gemeentekantoor in Wateringen wordt niet gesloopt. De herdenkingsbomen, zoals de Metasequoia en de tamme kastanje, blijven op de huidige plek staan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.