College beantwoordt vragen over schietincident Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 04.01.2018 - De fractie LPF-Westland heeft op 20 november verzonden brief vragen gesteld over een vermeend schietincident in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016”, beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Hoeveel mensen van buiten Westland zijn de laatste 5 jaar in Ter Heijde komen wonen?

Antwoord 1
67. Het betreft hier zowel de huur- als koopsector.

Collegevragen inzake vermeend schietincident Ter Heijde

Vraag 2
Hoeveel van die mensen zijn hier gekomen en direct in een uitkeringssituatie beland?

Antwoord 2
7

Vraag 3
Herkent het college het beeld over Ter Heijde dat in de onze vragen naar voren komt?

Antwoord 3
Het college herkent het beeld dat Ter Heijde een hechte gemeenschap is en er in deze gemeenschap onduidelijkheid bestond over het incident. De burgemeester heeft daarom de bewoners een brief gestuurd waarin ze nadere informatie geeft over het incident. Tevens is aangegeven dat er een moment komt om vragen te stellen. De relatie die gelegd wordt met het toewijzingsbeleid herkent het college niet.

Vraag 4
Heeft de politie het gevoel dat er inderdaad meer info over het schietincident aanwezig is maar dat de mensen niet willen of durven praten?

Antwoord 4
De politie heeft op 2 november jl. een telefonische melding ontvangen dat zich een schietincident zou hebben voorgedaan in de Piet Heijnstraat in Ter Heijde. Daarop is door de politie een onderzoek ingesteld. In het kader van dit onderzoek is door de politie een oproep aan getuigen gedaan om zich te melden.

Dat kan zowel via het nummer 0900-8844 als via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Over de ontvangen meldingen worden met het oog op de privacy, geen nadere mededelingen gedaan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en w?thouders van Westland