Collegevragen inzake jaarlijkse rupsenplaag op het strand

CDA Westland

Ter Heijde 05.01.2018 - Wij komen toch nog een keer terug op de gegeven antwoorden in de commissie Ruimte vergadering van 24 oktober 2017 m.b.t. de plaag

van de rups van de bastaardsatijnvlinder.

Wethouder Meijer antwoordde toen in het verlengde van de richtlijnen van het Hoogheemraadschap Delfland dat de overlast, die de rups op met name het strand van Ter Heijde gegeven heeft, gezien moet worden als een al dan niet regelmatig herhalend natuurverschijnsel welke te vergelijken is met de kwallenoverlast. En dat er daarom geen activiteiten zullen plaats vinden om de rups te bestrijden.

Collegevragen over rupsenplaag in Ter Heijde

Ondertussen hebben ondernemers uit Ter Heijde/Monster, die (mede) afhankelijk zijn van recreatie aan het strand, een brief naar de gemeente en het Hoogheemraadschap geschreven waarin nog eens nadrukkelijk verzocht wordt toch wel alles in het werk te stellen om nog een keer zo’n plaag als afgelopen jaar te voorkomen (zie de bijlage).

Daarvoor biedt men ook vrijwilligers aan om mee te helpen de nesten van de rups/vlinder (veelal op de uiteinden van de duindoorn) te verwijderen en in brand te steken. Dat de vrees voor een nieuwe plaag terecht is, althans volgens CDA Westland, is al te zien vanaf het duinwandelpad langs Ter Heijde waar nesten weer in grote getalen zichtbaar zijn.

CDA Westland ziet graag, om een nieuwe rupsenplaag te voorkomen, dat deze nieuwe dringende verzoeken nu wel tot resultaat zullen leiden en dat de nesten van de rups/vlinder zo snel mogelijk verwijderd zullen worden voordat deze uit zullen komen.

Daarom de volgende vraag:

1. Kan het nu dan toch mogelijk gemaakt worden om , al dan niet met eigen vrijwilligers, in samenspraak met het Hoogheemraadschap de nesten van rups van de bastaardsatijnvlinder nog voor dit voorjaar (voordat de rups uitkomt) te verwijderen?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

-------------------------

Betreft: plaag bastaard satijn rups Monster / Ter Heijde

Naaldwijk, 13 december 2017

Geachte heer, mevrouw,

Met dit schrijven verzoeken wij u alles in het werk te stellen om een plaag van de bastaardsatijn rups zoals in 2017 te voorkomen. We hebben gezien dat er door het CDA vragen zijn gesteld om een nieuwe plaag te voorkomen, maar bij antwoord van 29 september 2017 heeft de gemeente zich er wel erg gemakkelijk van afgemaakt door te verwijzen naar de eigenaar van het gebied waar de spinselnesten zich bevinden, nl. het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij zouden de nesten moeten verwijderen.

Het spreekt voor zichzelf dat wij ook het Hoogheemraadschap van Delfland een gelijkluidend verzoek sturen, maar in het geval van ongedierte op dergelijke schaal zou je toch ook van de gemeente een actieve opstelling mogen verwachten.

Tientallen mensen hebben flinke jeuk gekregen of erger, de haartjes van de rups geven uitslag, een branderig gevoel of ontsteking van de luchtwegen. Er zijn mensen ziek van geweest. In totaal heeft de plaag bijna 3 weken geduurd, precies in een periode dat het (achteraf bezien) de beste periode was om naar het strand te komen in 2017. Ten tijde van de plaag, maar ook nog daarna heeft het veel badgasten gescheeld op de stranden van Monster en Ter Heijde.

Om dit te voorkomen moet in de winter naar de nesten gespeurd worden (veelal op de uiteinden van duindoorn) en die moeten in brand worden gestoken, dat is de beste remedie en al eerder toegepast in Nederland. De honderdduizenden rupsen van afgelopen jaar hebben ook weer honderdduizenden eitjes gelegd. De bastaard satijn rups is geen beschermde soort en het feit dat het in Natura 2000 gebied ligt kan geen excuus zijn om niets te doen, daar is de aangedane gezondheids- en financiële schade te groot voor.

Het is ook te makkelijk om te denken dat dit een eenmalig incident was, te wijten aan een relatief warme zomer en het uitblijven van neerslag. Warmere winters zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering en ook volgend jaar kan het weer langer droog zijn met daarna juist meer piekbuien.

We willen ten koste van alles voorkomen dat er nog een keer zo’n plaag zal optreden, dat zou de doodsteek voor een plezierig strandbezoek aan Monster en Ter Heijde kunnen betekenen, want de ‘na ijl effecten’ van zo’n plaag zijn groot. We hebben de bereidheid om te helpen en weten van vrijwilligers die eveneens klaar staan.

We gaan er dan ook vanuit dat u alles in het werk zult stellen om een herhaling van de plaag zoals in 2017 te voorkomen. Er kan niet meer gezegd worden dat “het niet bekend was” of “niet in de lijn der verwachtingen lag”.

Bewoners, bezoekers en ondernemers zullen u dankbaar zijn voor uw inzet. Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

R. van der Ree

Moments Beach

D. Otto

Jamm Beach

J. van Nierop

Zomer & Zo

O. Taling

Beachhouse The Coast

J. van Zwet

Bondi Beach

P. Groenheide

Dreams Shop & Events

L. Siwaletti

Fletcher Hotel Elzenduin

R. van Dijk

Bed&Breakfast Zussen aan Zee