Collegevragen inzake kluswoning voormalig Dario Fo gebouw

GBW

Poeldijk 12.10.2017 - Tijdens de raadsvergadering (oktober 2017) werd duidelijk dat geen van de raadsfracties mogelijkheden zag om het DarioFo pand

(Voorstraat 88 / 88a) in Poeldijk te gebruiken voor het sociaal maatschappelijk leven in Poeldijk. Eerder was al besloten om het gemeentelijk eigendom Voorstraat 88 / 88a, Poeldijk te verkopen.

Stichting Dario Fo vraagt faillissement aan

In 2015 diende de fractie van de LPF Westland een motie in om zogenaamde ‘kluswoning-projecten’ in Westland van de grond te krijgen om zo eigen inwoners de kans te geven een eigen woning te (laten) realiseren. Voormalig GBW-wethouder Weverling heeft de uitvoering van de motie ter hand genomen en op 30 juni 2016 konden de voormalig wethouder, fractievoorzitter Dave van de Meer van de LPF Westland en de directeur van Steenvlinder (de heer Marnix Norder) een toast uitbrengen op de start van het kluswoning project in de voormalige Prins Willem-Alexander school in ’s-Gravanzande.

Dit succes zou verder over Westland moeten worden uitgerold. Nu het pand aan de Voorstraat 88 / 88a al geruime tijd leeg staat en geen toekomst meer heeft, ziet de fractie van GemeeneteBelang Westland een mogelijkheid om daar voor Poeldijkers ook kluswoningen te realiseren. Realisatie van kluswoningen zal een positieve bijdrage geven aan de levendigheid van de kern Poeldijk.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

• Deelt het college onze mening dat het eerste kluswoning-project een (groot) succes is?

• Ziet uw college mogelijkheden om het voormalig DarioFo pand (Voorstraat 88 / 88a Poeldijk) geschikt te maken en beschikbaar te stellen om kluswoningen in te realseren?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer
Kelly van Tol