Collegevragen inzake publieksevenementen Dorpskade

D66 Westland

Wateringen 22.12.2017 - Nu de verkoop en bestemming van het gemeentehuis van Wateringen definitief lijkt te zijn,

begint bij veel Wateringers de zorg te ontstaan over de openbaarheid van het gebouw en de organisatie van publieksevenementen aan de Dorpskade.

Sinds de opening van het gemeentehuis in 1993 zijn in de raadzaal en op het plein voor het gemeentehuis diverse evenementen gehouden. De laatste jaren waren dat nog de viering van Koningsdag en Dodenherdenking.

Tijdens het verkooptraject is regelmatig meegedeeld dat de raadzaal een openbare functie zou houden. Inmiddels lijkt dat niet meer zo te zijn. Het torenuurwerk dat in de hal stond is onlangs verplaatst naar de voorzaal van de Hervormde Kerk en de vier schilderijen die speciaal voor de raadzaal zijn vervaardigd, zijn afgevoerd naar het gemeentelijk kunstdepot. Het meubilair is verdeeld onder de Westlandse verenigingen.

Onze fractie wordt regelmatig aangesproken door Wateringers over het wel of niet doorgaan van Koningsdag en Dodenherdenking bij het gemeentehuis. De recente vervanging van het oorlogsmonument lijkt te wijzen op een ongestoorde voortzetting, maar de zorgen bij de bevolking zijn daarmee niet weggenomen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1.        Zijn er bij de verkoop van het gemeentehuis van Wateringen afspraken gemaakt over de openbaarheid van de raadzaal en het plein in het algemeen? Zo ja, wat is de inhoud van deze afspraken? Zo nee, waarom zijn er dan geen afspraken gemaakt?

2.        Vinden de openbare bijeenkomsten op Koningsdag en Dodenherdenking in 2018 op de gebruikelijke wijze plaats in en bij het gemeentehuis (inclusief de ontvangst van de gedecoreerden)?

3.        Zijn er al gedachten of besluiten over de openbare bijeenkomsten in de jaren na 2018? Zo ja, welke zijn dit?

4.        Mocht de Dodenherdenking niet meer in de raadzaal kunnen plaatsvinden, is het dan de bedoeling dat het oorlogsmonument naar een andere locatie wordt verplaatst? Gebeurt dit in overleg met de ontwerper? Welke kosten zijn daar mee gemoeid?

Maxim van Ooijen

Raadslid D66 Westland