Collegevragen omtrent overlastgevende statushouders Monster

Gemeente Belang Westland

Monster 19.06.2017 - De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) is benaderd door bewoners van en rond de flats in Monster noord.

Sinds enkele maanden worden enkele appartementen bewoond door Eritrese families die zich absoluut niet aanpassen en ook niet willen aanpassen. Zo zijn deuren uit de flats gehaald en worden gebruikt als een soort keukenblok in de openlucht. Er wordt in de groen strook voor een van de flats gekookt, en stokken worden gebruikt als keukengerei. De eetgewoontes en kruiden van de Eritreeërs zullen voor henzelf heerlijk zijn, voor de gemiddelde Westlander stinkt het gewoon.

Bewoners die aangeven dat de families overlast veroorzaken kunnen rekenen op een agressieve reactie. Bewoners die al tientallen jaren in de flats wonen voelen zich nu bedreigd en angstig. Communiceren op een normale manier met deze Eritrese families is niet mogelijk. Volgens bewoners is getracht via Arcade tot een oplossing te komen, echter zonder resultaat. Ook de politie is meerdere keren gealarmeerd en langs geweest.

De gemeente kan aan de opgelegde taakstelling weinig tot niets doen, dat is een verplichting die door het kabinet van VVD en PvdA aan de gemeente is opgelegd. Herhaaldelijk heeft GBW al aangegeven dat de verdeling anders over Nederland zou moeten, maar helaas daar gaan wij niet over. De gemeente gaat wel over de begeleiding van statushouders. Voor de gemeente Westland wordt die begeleiding gedaan door de stichting vluchtelingenwerk en VITIS welzijn. Bewoners uit de voornoemde flats hebben sterke twijfel of die begeleiding wel afdoende is en of die er überhaupt wel is.

Westland Verstandig: Vertrek burgemeester Van der Tak was voorspelbaar

Steeds vaker duiken in de media berichten op over de slechte integratie van statushouders. Het (moeten) toewijzen van woningen moet beter verspreid worden over de kernen, zelfs op kernniveau over wijken. Wij pleiten er nadrukkelijk niet voor om een herverdeling zoals eerder LPF westland heeft voorgesteld uit te voeren, dat zou met name voor de dorpen Maasdijk, Kwintsheul en Ter Heijde een forse toename betekenen van statushouders.

Wij moeten woningen toewijzen of we nu willen of niet, daar kunnen we niets aan doen. Aan de begeleiding van de statushouders kunnen we wel iets doen, en die begeleiding lijkt vooralsnog niet erg succesvol.

Dit brengt ons tot de volgende vragen

1. Is het college bekend met deze situatie.

2. Is uw college bereid om samen met Arcade een oplossing te zoeken zodat de rust in de wijk weer terug komt.

3. Is uw college bereid om vanuit de begeleiding van statushouders meer toezicht op deze gezinnen te zetten

4. Is uw college het met de fractie van GBW eens dat de begeleiding van statushouders belabberd is, en dat hen ook Westerse normen en waarden beter moet worden bijgebracht, zo ja hoe denkt u dit te kunnen vormgeven.

Namens GBW 

Remmert Keizer