Collegevragen over betalingsopdrachten zonder besluit

Westland Verstandig, GBW, LPF Westland

Naaldwijk 11.01.2018 - De Raad heeft op 7 november 2017 een onderzoeksmotie “bevordering goed functioneren gemeentebestuur” aangenomen en dat hield in

het verzoek aan de burgemeester om het dossier Kwekers in de kunst nader te (laten) onderzoeken en voorts te onderzoeken eventueel vergelijkbare dossiers en in februari 2018 aan de Raad de bevindingen en conclusies en mogelijke aanbevelingen voor te leggen.

De oud-burgemeester zelf reageerde na de raadsvergadering voor de WOS dat als burgemeester hij wel in de afgelopen 14 jaren vaker “vuile handen” moest maken en dat in meerdere dossiers weleens iets moest gebeuren wat niet conform de regels was. Welke dossiers wilde hij desgevraagd niet vertellen. Dit is reden te meer om het bij motie gevraagde onderzoek grondig te doen.

De vraag is hoe ver het onderzoek staat. We begrepen dat geen betrokkenheid bestaat op dit moment van naaste medewerkers van de voormalige burgemeester en die nog niet bevraagd zijn op eventuele bestaande dossiers, terwijl evenmin bij Financiën van de gemeente navraag gedaan is of het vaker voorkwam dat betalingsopdrachten gegeven werden zonder dat sprake was van een expliciet collegebesluit dan wel een ander mandaat.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Hoe ver staat het onderzoek en wat is er tot nog toe gebeurd en wat gaat er nog gebeuren vóór februari 2018?

-        Is de burgemeester nog voornemens om ook medewerkers –bestuursadviseurs, financiën, secretariaat- van de gemeente te bevragen en eventueel verder e-mailonderzoek te doen?

-        Zijn er inmiddels bij de burgemeester “signalen” binnengekomen over niet juist / incorrect gedrag? Zo ja, welke?

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Namens de fractie LPF Westland

J. Witkamp

 

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

R. Keizer