Collegevragen over sluiting politiebureau in het weekend

GBW

Naaldwijk 30.12.2017 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft eerder al via vragen verzonden voor de komende vergadering inzake het ‘tekort’ aan politieagenten in Westland.

Hedenmorgen kopte het AD ‘Politie sluit bureau in weekeinde’. Een bericht dat de fractie van Gemeentebelang Westland zeer verontrust! Dit geeft uiteraard aanleiding tot het stellen van vragen in de commissie Bestuur.

Het sluiten in het weekeinde van dit (enige) bureau in het Westland kan en mag niet gebeuren. Westland is een 100.000+ gemeente. Hier is veiligheid van de Westlandse burger in het geding. De woordvoerster van Burgemeester Van Ardenne laat weten dat dit een zaak is van de politie zelf. Naar onze mening is de veiligheid van de burger een zaak van onder andere de ‘Burgermoeder’ zelf.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. wanneer is de Burgemeester op de hoogte gebracht van dit voornemen?

2. is de Burgemeester met ons van mening dat dit NIET een zaak van politie alleen is? ]

3. is de Burgemeester bereid hoog op onze veiligheid in te zetten en ervoor zorg te dragen dat dit Bureau blift functioneren zoals thans het geval is.

4. in het kader bemensing van het Korps Westland kan het niet zijn dat er geen bereikbaarheid is in Westland. Het doorverwijzen naar Delft is een onwenselijke situatie en is de Burgemeester bereid ook hierover een uitspraak te doen, zodanig dat dit in de toekomst niet zal gebeuren?

Namens de fractie van GBW

Remmert Keizer