Rondvragen LPF over koers jongerenwerk

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/08/2013 09:13 - Gewijzigd op 23/08/2013 09:29

Westland 23.08.2013 - In de afgelopen raadsvergadering van 25 juni is er uitgebreid gediscussieerd over het ontbreken van SMART geformuleerde kaders en doelen.  

Op voorstel van de fractie LPF Westland en met steun van de meerderheid van de raad is aan het dictum toegevoegd ”als richting”. Wethouder Mohamed el Mokkadem heeft in de raadsvergadering van 25 juni toegezegd in november met een raadsvoorstel te komen waarbij de doelen en kaders SMART geformuleerd zijn. In het persbericht van d.d. 25 juni en in het AD van d.d. 25 juli lezen wij echter zaken die bij onze fractie het gevoel geeft dat de wethouder zijn eigen gang gaat en het gewijzigde besluit negeert evenals de diverse opmerkingen die door meerdere fracties geuit zijn in de raadsvergadering.

In het persbericht staat dat de jeugdcoördinatoren al aan de slag gaan en uit niets blijkt in dit persbericht het gewijzigde besluit. Ook hebben wij de advertenties gezien voor de jeugd coördinatoren terwijl nog hun werkzaamheden pas slechts een stip aan de horizon zijn. In Wateringen wordt ondertussen het jongerencentrum gesloten terwijl er nog geen nieuw kader is terwijl in Maasdijk er een plek voor de jongeren geopend wordt dat tegenstrijdig lijkt met het nieuwe beleid. Ook krijgen we reacties over accommodaties die gesloten zijn of bijna niet open terwijl de raad destijds veel geld beschikbaar heeft gesteld, zoals in De Lier en Monster.

In het AD, Westland Dichtbij, lezen we dat er per kern een scan gemaakt gaat worden en waar behoefte aan is. Dit is volgens onze fractie ook gedaan in het kader van de sociaal maatschappelijke visie en beschreven in “Mijn Westland, Ons Westland”. Verder lezen we oa dat de jeugdcoördinator “moet zorgen voor nieuwe aanwas bij de verenigingen en dat jongeren meer vrijwilligerswerk moeten gaan doen”. Deze doelen en kaders zijn nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Ook in dit artikel blijkt nergens uit dat de wethouder oog en oor heeft voor het gewijzigde besluit.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Waarom blijkt nergens in het persbericht en uitingen door de wethouder in de pers dat
het raadsbesluit is aangepast en dat de wethouder in november met een nieuw
raadsvoorstel komt met de definitieve SMART - geformuleerde kaders en doelen?

2. Welke concrete aanpassingen heeft de wethouder nav het gewijzigde besluit gedaan?

3. Wacht de wethouder met de definitieve aanstelling van jeugdcoördinatoren en
uitvoering totdat de kaders in november definitief vastgesteld worden?

4.Is de wethouder bereid om verder geen definitieve besluiten te nemen en uit te
voeren zoals het sluiten van jongerencentra zoals Wateringen terwijl het nieuwe
jongerenwerk nog onduidelijk is?

Namens de fractie LPF Westland,

Dave van Koppen & Ben van der Stee