Stand van zaken verkeersdrukte Geestweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/01/2018 08:45

Naaldwijk 12.01.2018 - De fracties GemeenteBelang Westland en LPF Westland hebben in oktober vragen gesteld aan B&W over de verkeersdrukte op de Geestweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Bent u bekend met de overlast die bewoners van de Geestweg ervaren?

Antwoord 1

Ja, door de vervanging van de Galgebrug op de Naaldwijksweg(N467) was het drukker op de Geestweg. Ondanks dat de omleidingen niet via deze route zijn aangegeven gebruiken veel automobilisten de Geestweg. Daarnaast zijn er veel meldingen bekend, waaronder ook een brief namens veel bewoners, over de toegenomen verkeersstroom door de Geestweg tussen de Opstalweg en de Secretaris Verhoeffweg. Dit na openstelling van de aansluiting Zand en Waterweg op de Geestweg ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Woerdblok.

Vraag 2

Ziet u een mogelijkheid om de herinrichting van de Geestweg (die nu gepland staat voor 2019) naar voren te halen en z.s.m. tot uitvoer te brengen?

Antwoord 2

Ja, onderhoudswerkzaamheden en verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Opstalweg en de kruising Opstalweg/Geestweg, die in 2019 gepland waren, zijn naar voren gehaald en integraal uitgevoerd met werkzaamheden van de OCAP om leidingen onder het wegdek van de Opstalweg aan te brengen voor het leveren van CO2 aan tuinbouwbedrijven. 22 December zijn de werkzaamheden afgerond; op die dag is een bijeenkomst georganiseerd waarbij betrokken bewoners en bedrijven zijn bedankt voor het meedenken en hun geduld.

Na openstelling van alle omliggende wegen gaan wij metingen uitvoeren om de omvang van de toegenomen verkeersstroom op de Geestweg te bepalen.

Vraag 3

Bent u bereid de bewoners en winkeliers aan de Geestweg actief en direct bij de herinrichting te betrekken?

Antwoord 3

Ja, wij gaan samen met de winkeliers en een afvaardiging van bewoners in overleg om te bepalen welke maatregelen er mogelijk zijn op het wegvak van de Geestweg tussen de Opstalweg en de Secretaris Verhoeffweg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

A.C. Spindler

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven