Verkeerssituatie strandslag Vlugtenburg wordt aangepast

College Westland

's-Gravenzande 15.06.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in mei collegevragen gesteld over de situatie bij strandopgang Vlugtenburg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College bereid om een deugdelijke voorziening aan te brengen zoals een poller voorbij de Oase om op die wijze het doorgaande verkeer te weren? Elders langs de kust buiten Westland wordt ook op die wijze het doorgaande verkeer gereguleerd.

Antwoord 1

Belangrijk is dat er een passende oplossing komt om ongewenst verkeer tegen te houden. Een poller is daarbij een mogelijke oplossing. Dit wordt meegenomen in de kustvisie.

 Wederom collegevragen over doorgang auto 's bij Vlugtenburg

Vraag 2

Is het College het met onze fractie eens dat de verkeerssituatie over de Nieuwlandsedijk –het stuk tussen Oase en de strandopgang Vlugtenburg - anders moeten worden ingericht dan thans het geval is?

Antwoord 2

Dit wordt onderkend. De wijze waarop dit gebeurt wordt meegenomen in het proces om te komen tot een kustvisie. Het stuk tussen Oase en de strandopgang Vlugtenburg wordt ook meegenomen in deze studie

Vraag 3

Is het College het met onze fractie eens dat met name voor fietsers die vanuit Hoek van Holland komen dan wel vanuit ’s-Gravenzande, mede door het autogebruik een onveilige situatie ontstaat? Is het College het met onze fractie eens dat ook voor voetgangers op drukke stranddagen een onveilige situatie bestaat?

Antwoord 3

Dit wordt ook meegenomen in de bij antwoord 2 genoemde studie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                                      de burgemeester

M. van Beek                                         J. van der Tak