Westland Verstandig wenst alle Westlanders een gelukkig en gezond 2018 toe

Advertorial

Westland 31.12.2017 - In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het vertrek in 2017 van 2 wethouders, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris

en het aangekondigde vertrek in maart 2018 van 2 CDA-wethouders maken duidelijk dat de personen die verantwoordelijk zijn voor vaak verkeerde keuzes het hazenpad kiezen.

Westland Verstandig voorspelde dat al in 2012. Dat wethouders bij benoeming afspreken 4 jaar te blijven en de voormalige burgemeester zelfs de herbenoeming van 6 jaar eerst accepteerde, maar dan tussentijds kiezen voor eigen carrière, maakt duidelijk hoe zij aankeken tegen hun verantwoordelijkheid voor Westland.

Het maakt dat de uitkomst van de verkiezingen extra belangrijk gaat worden. Ook voor de profielschets van onze nieuwe burgemeester. Dat moet een echte en eerlijke burgervader zijn, er zijn voor alle burgers, boven de partijen staan, zuinig zijn met beloftes aan burgers en ondernemers en alleen met Westland bezig zijn. Dus niet de politieke kleur bepalend laten zijn, maar de persoon.

Collegevragen inzake basisschool bij Hoogeland

In 2018 zullen voor Westland belangrijke zaken beter geregeld moeten worden. Westland is natuurlijk een heel mooie gemeente met haar kassen, duinen en strand. Een gemeente om trots op te zijn. Dit beeld wordt helaas bedreigd. Het aanzien en de belevingssfeer van onze gemeente worden aangetast door structureel verkeerde keuzes en het negeren van de meningen van de burgers. Daar moet in 2018 verandering in komen. Meer aandacht voor de burgers, meer groen, meer goedkope huur- en koopwoningen, meer structurele zorgvoorzieningen, maar vooral veel meer investeren in de leefbaarheid van Westland.

We moeten af van allerlei negatieve imago's (o.m. lelijkste, minst groene Nederlandse gemeente, slecht geregelde huisvesting 3.000 arbeidsmigranten), die het directe gevolg zijn van verkeerde politieke keuzes in het verleden. Geen miljoenen euro's meer naar Westland marketing, public affairs en andere vaak nutteloos gebleken investeringen (o.m. reconstructie glastuinbouw, buitenlandse bezoeken, eigen propaganda College), maar meer naar zaken waar de Westlanders en Westland wel profijt van hebben.

Op die VERANDERING zal in 2018 het bestuurlijke accent moeten liggen!

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial