WV wil mening Westlanders weten over mega begraafplaats Bonnenpolder

Advertorial Westland Verstandig

Westland 05.12.2017 - Op de grens van Westland en Hoek van Holland bestaat het plan om 10.000 natuurgraven te gaan maken. Een strook grond van 30 ha,

evenwijdig direct gelegen in een smalle " reep" achter het Staelduinse bos, moet eerst geschikt gemaakt worden door een forse ophoging. De resterende 100 ha Bonnenpolder blijven natuur en daarvoor zijn ook inrichtingsplannen gemaakt.

Foto archief

Gemiddeld 2 begrafenissen per dag, de bouw van een aula en een nieuwe toegang via de Hoekse Baan en Haakweg zijn de uitgangspunten, alhoewel die nog niet compleet en definitief duidelijk zijn.

Westland Verstandig constateert dat een deel van de Hoekse bevolking, die van zich laat horen en in ieder geval de omwonende Hoekse bewoners, fel tegen zijn.

Meerdere argumenten

Behoud huidige Bonnenpolder, psychisch en ruimtelijk bewaren tegen een grote begraafplaats in de directe buurt en veel onzekerheid voor de gevolgen o.m. verontreinigd water, gevaar voor opgraven en verspreiden van menselijke resten door dieren. Het is geen Westlands grondgebied maar er wonen wel Westlanders vlak bij en het bos wordt vooral door Westlanders bezocht.

Westland Verstandig wil daarom weten hoe de Westlandse burgers denken over deze plannen. Op haar site wil Westland Verstandig een meldpunt openen waar Westlanders kunnen aangeven of zij voor of tegen natuurbegraven in de Bonnenpolder zijn. Ook kunnen zij ons uiteraard mailen.

Hun mening is belangrijk voor de wijze waarop" hun Westland " moet reageren op het plan. Vandaar dat we de Westlandse burgers willen vragen naar hun mening.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial