Spelregels rondom feestelijke jaarwisseling in Westland

Gemeente Westland

Westland 21.12.2017 - Om er voor te zorgen dat de jaarwisseling in Westland veilig en feestelijk verloopt wordt in de voorbereiding

en tijdens de jaarwisseling hard gewerkt door vrijwilligers, BOA’s, politie, brandweer, gemeente en het Openbaar Ministerie (OM).

Net als voorgaande jaren treden zij hard op tijdens de jaarwisseling. Gemeente, politie en OM hebben maatregelen en spelregels opgesteld. Dit jaar zijn als extra maatregel vuurwerkvrije zones aangewezen. Inwoners hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving en een feestelijke jaarwisseling.

Onderzoeksraad voor veiligheid wil verbod op gevaarlijk vuurwerk

Open brief burgemeester, Politie en Openbaar Ministerie

Naaldwijk, 21 december 2017 - Beste inwoners van Westland, Nog even en we luiden 2018 in. Thuis, bij vrienden of familie of op een van de jaarwisselings - feesten in Westland.

Om ervoor te zorgen dat de periode rond de jaarwisseling veilig verloopt wordt er door de gemeente, politie, brandweer, Openbaar Ministerie (OM) en heel veel anderen hard gewerkt. Dat is nodig omdat er nog steeds mensen zijn die de ze periode bederven door het afsteken van illegaal zwaar vuurwerk, vandalisme, inbraken, geweld of brandstichting.

De gemeente, politie en OM treffen maatregelen en hebben spelregels opgesteld. Het belangrijkste is dat mensen die de jaarwisseling verpesten zo snel mogelijk de consequenties daarvan voelen.

U heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het veilig houden van de jaarwisseling. Zo bent u als ouder verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen. Bespreek daarom met elkaar wat de regels en consequenties zijn.

Aanpak van vuurwerkoverlast in Maasland

Vuurwerkvrije zones
De kosten van schade, overlast en letsel als gevolg van vuurwerk rijzen de pan uit. De gemeente Westland heeft daarom besloten om bij wijze van proef voor de jaarwisseling 2017 -2018 alle speeltuinen en de gebieden rond kinderboerderijen en verpleeg- en verzorgingshuizen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.

In deze zones mag gedurende de wettelijke vuurwerk -afsteektijden, tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur, geen vuurwerk worden afgestoken. Wie vuurwerk afsteekt in de vuurwerkvrije zones en buiten de toegestane wettelijke tijden riskeert een proces-verbaal of een doorverwijzing naar Halt. Ziet u anderen vuurwerk afsteken op plekken en momenten dat dat niet mag, spreek hen daar dan op aan. We zijn immers samen verantwoordelijk. Openbaar Ministerie straft tijdens de jaarwisseling sterker

De afhandeling van zaken die te maken hebben met de jaarwisseling, lopen bij het Openbaar Ministerie via ZSM. Dat staat voor Zo Snel (of Simpel/ Selectief) Mogelijk. Een zaak die binnen komt op ZSM, wordt indien mogelijk binnen 24 uur afgedaan. Een dader weet dan gelijk of hij bijvoorbeeld een strafbeschikking krijgt (een boete of een werkstraf) of zich voor de rechter moet verantwoorden.

Als het gaat om een oud en nieuw gerelateerd feit verhoogt d e officier van justi tie de strafeis met 75 procent. Indien er sprake is van geweld tegen medewerkers met een publieke taak of hulpverleners, weegt het OM dit zoals gebruikelijk mee door hoger te eisen. De belangen van het slachtoffer staan voor het OM centraal; daarbij hoort ook direct schadeherstel via ZSM. Ook kan de officier van justitie eisen dat een verdachte met de volgende jaarwisseling(en) binnen moet blijven.

Straffen illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie treedt hard op tegen de handel, opslag en het afsteken van illegaal vuurwerk. In combinatie met het opblazen en /of vernielen van straatmeubilair zal het OM forse straffen eisen. Straffen die kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en /of gevangenisstraf.

Schade beperken
De kosten van vernielingen worden uiteindelijk door u via de gemeentelijke belastingen betaald. Schade moet worden voorkomen. Daarom verwijderen we preventief het nodige straatmeubilair. Dit kost veel menskracht, maar dit weegt absoluut op tegen de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van vernield materiaal.

Wat kunt u doen om schade te beperken?
Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid rond de jaarwisseling. Veilig omgaan met vuurwerk, maatregelen treffen om schade te voorkomen en, zoals hiervoor al aangegeven, elkaar aanspreken als er grenzen worden overschreden.

Voorkom woninginbraak tijdens oudejaarsnacht
Tijdens de feestdagen en de jaarwisseling wordt er relatief veel ingebroken. Veel inwoners zijn niet thuis, zij vieren de jaarwisseling bij vrienden, familie of elders. Inbrekers m aken hier dankbaar gebruik van. Bent u tijdens de feestdagen en de jaarwisseling niet thuis, zorg er dan voor dat:

1. alle ramen en deuren zijn afgesloten;
2. er voldoende binnen- en buitenverlichting is;
3. u de buren vraagt op uw woning te letten;
4. u 112 belt als u iets verdachts ziet.

Georganiseerde feesten
De georganiseerde feesten in sporthallen en horecagelegenheden dragen bij aan een veilige jaarwisseling. Hiermee wordt voorkomen dat er grote groepen mensen op straat gaa n zwerven. Bij calamiteiten kan er door politie, brandweer en ambulanc edienst, direct actie worden ondernomen omdat locaties bekend zijn. Tijdens de jaarwisseling zijn er feesten in de Westlandiahal in Naaldwijk en sportcentrum Vreeloo in De Lier.

Illegale (schuur)feesten
Tegen illegale feesten zal handhavend worden opgetreden. Dit betekent dat een proces -verbaal wordt opgemaakt, waarbij de boete kan oplopen tot maximaal € 20.500,-. Matig alcoholgebruik, voorkom rottigheid thuis, bij het uitgaan of op s traat Door velen wordt de jaarwisseling uitbundig gevierd. Echter, de feestvreugde gaat vaak gepaard met (overmatig) alcoholgebruik.

Zodra er veel wordt gedronken kan de feestvreugde gemakkelijk omslaan. Alcoholgebruikers vatten situaties sneller verkeerd op en hun grenzen en remmingen vallen weg. Dit kan tot heel vervelende situaties leiden, thuis, bij het uitgaan of op straat. En achteraf, als de alcohol is uitgewerkt, komt de spijt. Laat het u niet gebeuren!

Meld verdachte en/of strafbare zaken
Bij het opsporen van verdachten heeft de politie de hulp van de inwoners nodig. Wij verzoeken u dan ook dringend om verdachte zaken te melden bij de politie, eventueel filmpjes of foto’s van verdachten te maken en in voorkomende gevallen aangifte te doen van straf bare feiten. Dit kan via 0900-8844, bij spoed via 112. Anoniem melden kan via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Een goed nieuwjaar
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een goede en veilige jaarwisseling. Onze inspanningen zijn hier in elk geval op gericht. We wensen u een fijne jaarwisseling en een gelukkig 2018 toe.

mr. N. M. Boersma – Officier van Justitie
R.P.R. de Haas – Politie eenheid Den Haag, team chef bureau Westland
A.M.A. van Ardenne -van der Hoeven – Burgemeester gemeente Westland