Vuurwerkvrije zones in het Westland

Gemeente Westland

Westland 28.12.2017 - De door het college van burgemeester en wethouders aangewezen vuurwerkvrije zones in gemeente Westland zijn:

 

  • Speeltuin
  • Kinderboerderij
  • Verpleeg- en verzorgingstehuis

Gemeente Westland heeft 368 speeltuinen, 7 kinderboerderijen en 9 verpleeg- en verzorgingstehuizen. Deze plekken zijn kwetsbaar en daarom zijn ze aangewezen als vuurwerkvrije zone. Het afsteken van vuurwerk gedurende de wettelijke vuurwerk-afsteektijden (31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur) is hier verboden.

Politie heeft 2000 adressen van illegaal vuurwerk op het oog

Politie en gemeente zetten zich binnen de beschikbare capaciteit in op handhaving van de vuurwerkvrije zones en de wettelijke afsteektijden. Er wordt ook een beroep op u als inwoner van Westland gedaan. Gemeente en politie kunnen het immers niet alleen. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. 

Het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones of het afsteken buiten de wettelijke afsteektijden kan een proces-verbaal of een doorverwijzing naar Halt opleveren.  Indien u dit constateert bel 0900-8844 (bij spoed 112).

Beperken van schade

De kosten van vernielingen in de openbare ruimte (straatmeubilair en speeltuinen) worden uiteindelijk door onze inwoners via de belasting betaald. Daarom doet de gemeente er veel aan om schade te voorkomen. Zo verwijderen zij preventief het nodige straatmeubilair. Dit kost veel menskracht en geld. Ze beseffen dat deze maatregelen voor ongemak kunnen zorgen en vragen uw begrip hiervoor.