Fietssuggestiestroken oplossing voor Opstalweg

Gemeente Westland

Naaldwijk 17.11.2017 - De gemeente Westland gaat de Opstalweg in Naaldwijk aan beide zijden voorzien van fietssuggestiestroken. Dat is besloten

na het beraad met omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst van 9 november jongstleden. Verkeersspecialisten van de gemeente monitoren vervolgens het effect van deze maatregel gedurende een jaar.

Draagvlak

In het oorspronkelijke plan was sprake van een aantal wegversmallingen. Op voorhand was dit aantal niet definitief, en ook afhankelijk van het draagvlak onder de omwonenden. Tijdens de bewonersbijeenkomst bleek het animo voor dit instrument echter gering. Daar het vooral de direct omwonenden zijn die de mogelijke implicaties van de versmallingen moeten dragen, zoals wachtend (vracht)verkeer en hinder voor in- en uitritten, is voor het alternatief van de fietssuggestiestroken gekozen. Een optische versmalling die in de praktijk ook effect sorteert. Gedurende en na de monitoring kan de gemeente naar bevind van zaken handelen, en mogelijkerwijs alsnog een extra maatregel treffen.

Werkzaamheden

 

Op 21 november om 19.00 uur starten de werkzaamheden aan de Opstalweg en de Geestweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door de werkzaamheden van OCAP (aanleggen laatste deel  CO2-leiding) en de werkzaamheden aan de Opstalweg en de Geestweg te combineren, wordt de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

De kruising Opstalweg met de Geestweg wordt van 14 december t/m 22 december onder handen genomen. Hier komt onder andere extra ruimte voor fietsers zodat deze veilig kunnen oversteken, de oversteekplaats wordt bovendien meer zichtbaar gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Ten tijde van de werkzaamheden wordt de Opstalweg gefaseerd afgesloten, zodat woonwijk Opstal bereikbaar blijft. Waar mogelijk zal de gemeente de planning bespoedigen.