Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik op 5 snelwegen

Rijkswaterstaat

Westlanden 18.11.2017 - Rijkswaterstaat voert op dinsdag 28 november op 5 rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar weggebruik via kentekenregistratie.

Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de rijkswegen in Zuid-Holland.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden. Bij het onderzoek onder het personenverkeer wordt bestuurders vooral gevraagd naar hun motieven voor het gebruik van de auto en hun opvattingen over de openbaar vervoervoorzieningen rond de rijksweg. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf maandag 20 november. Op dinsdag 28 november vindt kentekenregistratie plaats op de volgende 6 locaties in beide richtingen op de:

A13 tussen Delft-Zuid en Berkel en Rodenrijs
A15 tussen Spijkenisse en Hoogvliet
A16 tussen Knooppunt Ridderkerk 2 en Hendrik-Ido-Ambacht
A20 tussen Maassluis en Vlaardingen
A15 tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht
A27 tussen Knooppunt Gorinchem en Noordeloos

Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef.

Privacybescherming

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Alle persoonsgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt, vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.

Verkeersonderzoeken in Zuid-Holland

Het onderzoek naar weggebruik is een van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen in de provincie Zuid-Holland. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen in Zuid-Holland.