Tekst en uitleg over 4 projecten aan Galgeweg/Opstalweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/11/2017 12:06 - Gewijzigd op 22/11/2017 13:15

Naaldwijk 22.11.2017 - Aan de Opstalweg en de Galgeweg wordt sinds dinsdagavond weer volop gewerkt, maar voor veel Westlanders en buurtbewoners

is nog niet alles helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren.

Het gaat namelijk om 4 projecten in één waar men nu mee bezig is.

Opstalweg op de schop

Dinsdagavond is de aannemer aan de Opstalweg begonnen met een asfaltlaag weg te frasen; hiervoor was toestemming verleend door de gemeente Westland vandaar dat de werkzaamheden na tienen door mochten gaan.

Deze werkzaamheden aan de Opstalweg gaan tot 22 december duren en gebeurt in 3 fasen. De OCAP gaat daar eveneens aan het werk voor een CO2 netwerk door het Westland.

Omleidingen

Per fase gehele rijbaanafsluitingen en/of halve rijbaanafsluitingen met inzet verkeersregelaars en mogelijk verkeerslichten.

- Gemotoriseerd verkeer: in de eerste drie weken zijn de winkeliers van de Geestweg vanaf de Secretaris Verhoeffweg en de Opstalweg zowel met auto als per fiets bereikbaar. Alleen in de laatste fase van het project (vanaf 15 december) is de Geestweg alleen met de auto te bereiken vanaf de Secretaris Verhoeffweg.

- Fietsers kunnen gedurende het gehele werk van alle kanten de winkels aan de Geestweg bereiken. 

- Inwoners en bestemmingsverkeer kan altijd de wijk in en woningen bereiken vanaf de zijde van de Geestweg of de Galgeweg.

FASE 1: Vanaf de N467 / Galgeweg tot net voorbij de eerste inrit Kalmoes komend vanaf N467. Periode: 22 t/m 30 november. 

- Omleiding gemotoriseerd verkeer via de Kruisbroekweg, Secretaris Verhoeffweg, Verburchlaan, Grote Woerdlaan, Zand- en Waterweg, Geestweg. 

- Fietsverkeer volgt een omleiding via de 's-Gravezandseweg, Secretaris Verhoeffweg en Geestweg.

FASE 2: Vanaf de eerste inrit Kalmoes komend vanaf de N467 tot net voorbij de Kiss & Ride zone bij de Johannesschool t.h.v. van de Boterbloem.

Periode: 22 november t/m 14 december.

- Omleiding gemotoriseerd verkeer via de Kruisbroekweg, Secretaris Verhoeffweg, Verburchlaan, Grote Woerdlaan, Zand- en Waterweg, Geestweg. 

- Fietsverkeer volgt een korte omleidingsroute via de Opstalweg en Kalmoes.

FASE 3: kruising Opstalweg / Geestweg. Periode: 15 t/m 22 december.

- Omleiding gemotoriseerd verkeer via de Kruisbroekweg, Secretaris Verhoeffweg, Verburchlaan, Grote Woerdlaan, Zand- en Waterweg, Geestweg. 

- Fietsverkeer komend vanaf de Opstalweg kan of via een corridor door het werkvak, via het trottoir langs de woningen (fietsers afstappen) of via een adviesroute (omleiding via Zand- en Waterweg, Zandhaver, Strandgaper, Bruine Laantje) de winkels aan de Geestweg bereiken.

Galgeweg kruising met Opstalweg

Het derde project wat los staat van de werkzaamheden aan de Opstalweg is de kruising Opstalweg met de Galgeweg. Dit valt ten dele onder verantwoording van zowel provincie als gemeente Westland. Volgens een woordvoerder ter plaatse geldt de fundering van de kruising niet meer volgens de huidige norm, vandaar dat de kruising op de schop gaat. Deze wordt volgende week vrijdag 29 november weer opgeleverd.

Galgebrug en Galgeweg 

De Galgebrug en de Galgeweg is al vanaf dit voorjaar dicht voor doorgaand verkeer zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben. Dit vierde en langst lopende project wordt 1 december beëindigd en dan kan het verkeer weer doorrijden op de N467. 

Let Op!

Dat betekent tot zolang nog extra verkeersbewegingen rondom de verkeersomleidingen. Neem vooral de tijd bij de kruising Geestweg/ Secretaris Verhoeffweg, want daar is het met de spits nog even gevaarlijk druk en hebben al een paar ongelukken plaats gevonden.

Meer foto 's van de wegwerkzaamheden staan op facebook