Verdere verbreding van de Burgemeester Elsenweg (2)

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/06/2017 09:19 - Gewijzigd op 14/06/2017 18:59

Honselersdijk 14.06.2017 update - De gemeente Westland maakte in 2013 bekend dat het voornemens was om een deel van de Burgemeester Elsenweg (N213) te gaan verbreden.

Het betreft het gedeelte tussen de Middel Broekweg en de Bosweg.

 

De kosten werden destijds voor de gemeente geraamd op € 8,5 miljoen euro en de planning was om begin 2014 te starten met de werkzaamheden, maar dan slechts tot aan de Dijkweg.

Dat heeft door allerlei omstandigheden en procedures vertraging opgelopen, maar met het grotere plan Elsenbosch tot aan de Bosweg werd het in april dit jaar door een meerderheid van de gemeenteraad dan eindelijk goedgekeurd.

De N213 is een weg van de provincie Zuid Holland, maar vanwege de verbreding naar 2x2 rijbanen moet er gemeentegrond en die van particulieren worden aangekocht, vandaar mede de samenwerking tussen gemeente en provincie.

Huidige situatie

Gezien de ontwikkelingen met de woningbouw in het Westland dreigen de wegen (verder) dicht te slippen. Dat is nu al te merken tijdens de avondspits waar files ontstaan vanaf de Bosweg als verkeer naar de A20 het Westland wilt uitrijden. De belangrijkse twee verkeersaders de N213 en de veilingroute (N222) staan daarom op het verlanglijstje van verkeerswethouder Bram Meijer om die in zijn geheel vierbaans te maken in de toekomst, al zal dat slechts stapsgewijs gerealiseerd kunnen worden vanwege de hoge kosten.


Burgemeester Elsenweg bij huidige afrit bloemnveiling

Hoe ziet de indeling eruit?

Ondanks alle vertraging in het verleden is de gemeente nu wel aan tijd gebonden, want vanwege de rijksbijdrage 'Beter Benutten' moeten de werkzaamheden uiterlijk eind 2019 zijn gerealiseerd. In februari 2018 staat de aanvang van de verbreding gepland.

Omdat de huidige N213 vanaf de Middel Broekweg niet verder naar links kan worden opgeschoven vanwege een geluidsmuur moet grond van Royal FloraHolland worden aangekocht. Dat betekent dat de bomenrij langs de weg moeten worden gekapt en zelfs een deel van het veilinggebouw moet worden ingekort voor de aanleg omdat alle aanvoerwegen ook opschuiven naar rechts.


Kruising Dijkweg/ Burgemeester Elsenweg

Bij de kruising met de Dijkweg worden de fietspaden niet ondergronds aangelegd. Dit wegontwerp wordt momenteel aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.

Ook bij Bosch Flowerbulbs aan de Dijkweg wordt grond aangekocht om de wegverbreding te kunnen doortrekken. Daar verdwijnt de uitrit naar de Dijkweg, die komt te liggen bij een nieuwe ontsluitingsweg bij de Bosweg aan de achterzijde van het bedrijf.

Kruising Bosweg/N213 volgens nieuwe indeling

Bestemmingsplan Elsenbosch

Als laatste deel dan de kruising met de Bosweg. Tot op heden is dit een drie richting rotonde, maar gezien de gebiedsontwikkeling aan de oostkant wordt het een kruispunt.

Hier komen een tankstation langs de nieuwe in- en uitrit, een fast food restaurant en arbeidsmigrantenhuisvesting voor 300 tot 400 personen. Verder greenport ondersteunende bedrijvigheid, kantoorruimten, een woning, een fietstunnel, een vierde poot aan de rotonde en een verbindingsweg door het gebied heen naar de rotonde Bospolder. Meer informatie over de aanvang werkzaamheden volgt later.