Voorlopig geen helihaven aan Spoorlaan Den Haag

Provincie Zuid Holland

Den Haag 10.10.2017 - Het onderzoek naar de effecten van helikopterverkeer op de helihaven aan de Spoorlaan in Den Haag begint pas volgend jaar.

De reden is dat de luchthavenregeling nog niet in werking is getreden. De helikopters van Helinet vliegen daarom nu op basis van een tijdelijke luchtvaartregeling (TUG).

De luchtvaartregeling voor het helikopterverkeer ligt klaar maar kon nog niet in werking treden omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport nog geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft verleend. Er was nog geen overeenstemming over het gebruik van het luchtruim. De verwachting is dat de luchtvaartregeling niet in werking kan treden vóór het eerste kwartaal van 2018.


Foto archief

Onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, besloten Provinciale Staten de helikopterluchthaven minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties (motie M-570). De monitoring van de milieu- en veiligheidsaspecten zou beginnen na inwerkingtreding van de luchthavenregeling.

Luchthavenregeling
De oorspronkelijk luchthavenregeling liep tot 1 april 2018. Als de regeling op 1 april 2018 vervalt, is er te weinig tijd om de motie zorgvuldig uit te voeren. In een nieuw ontwerp, dat nu ter inzage ligt, is de vervaldatum gewijzigd naar 1 april 2020. In het ontwerp is geen wijziging van de aantallen starts en landingen opgenomen. Ook de voorwaarden waaronder start en landing mogen plaatsvinden veranderen niet.

In de luchthavenregeling is een voorschrift opgenomen dat geen commerciële rondvluchten mogen worden uitgevoerd. De in- en uitvliegroutes die horen bij de luchthavenregeling zo zijn gekozen dat zo min mogelijk over de woonbebouwing gevlogen wordt. De verwachting is dan ook dat met inwerkingtreding van de luchthavenregeling de eventuele overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.