Celstraf voor Haagse brandstichter

Rechtspraak

Den Haag 17.03.2015 - ?De rechtbank Den Haag heeft de man veroordeeld die op 23 september 2014 in Den Haag opzettelijk brand heeft gesticht in zijn eigen woning.

Hij bracht daarmee nabijgelegen panden en de levens van de bewoners in gevaar. De Haagse brandstichter krijgt een celstraf van dertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar en moet zich verplicht laten behandelen voor een alcohol- en gokverslaving en een persoonlijkheidsstoornis.

Verminderd ontoerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen heeft de man een ernstige alcohol- en gokverslaving en een persoonlijkheidsstoornis toen hij besloot om zijn woning in brand te steken. Hij leefde geïsoleerd leefde en verzorgde zichzelf zeer slecht. Mede vanwege zijn persoonlijkheidsproblematiek kon hij dit negatieve patroon niet doorbreken en tijdig goede hulp zoeken.

De man zag volgens de deskundigen geen andere uitweg meer dan de brandstichting in zijn woning om zo hulp voor zijn problemen af te dwingen, zonder rekening te houden met de gevolgen voor anderen. Om deze redenen heeft de rechtbank geconcludeerd dat hij als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt. De man krijgt deels een voorwaardelijke celstraf, om herhaling te voorkomen en hem verplicht te laten behandelen voor zijn problemen. Werkt hij hier niet aan mee, dan kan de rechtbank beslissen dat hij alsnog de twaalf maanden voorwaardelijke celstraf moet uitzitten.

Onaanvaardbare risico’s

De brandstichter heeft onaanvaardbare risico’s genomen ten aanzien van de levens van omwonenden. Verder is door de brand grote materiële schade ontstaan. Diverse woningen zijn onbewoonbaar verklaard en persoonlijke spullen van omwonenden zijn verloren gegaan of zijn zwaar beschadigd. Bewoners van de naastgelegen woningen hebben tijdelijk elders onderdak moeten zoeken. Dit alles heeft de nodige schrik en ongemak veroorzaakt. Om deze reden krijgt de man, naast een voorwaardelijke straf, ook een onvoorwaardelijke celstraf.