Meer actie nodig om afvalbranden te voorkomen

Premium

Westlanden 01.10.2021 - Provincie en de omgevingsdiensten in Zuid Holland gaan kijken welke maatregelen bij afvalbedrijven nodig zijn, om brand bij hun bedrijf te voorkomen. 


Dat heeft provincie Zuid Holland deze week bekend gemaakt. Die maatregelen krijgen vervolgens een plek in hun vergunning.

Sinds 2016 is in heel Nederland een stijgende lijn te zien in het aantal afvalbranden. Zo vonden er in 2016 bij afvalbedrijven in Zuid-Holland 4 afvalbranden plaats, in 2017 waren dat er 14. De provincie en de ODZH 's hebben daarop diverse mogelijkheden onderzocht om het aantal branden te voorkomen. Zo is vanaf 2018 verscherpt toezicht ingesteld op afvalbrandpreventie bij afvalbedrijven, waarbij inspecteurs ook advies geven. Desondanks zijn er nog steeds relatief veel branden, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden en het milieu.

De provincie neemt daarom vanaf nu in de vergunningen van de bedrijven op welke preventie- en repressiemaatregelen zij moeten nemen. Dat zal per bedrijf verschillend zijn, aangezien de bedrijfsvoering zeer divers is. Denk aan verschillend type afval, en de diverse manieren van aanvoer en verwerking. De omgevingsdienst zal hiervoor bij ieder bedrijf een afvalbrandpreventieplan opvragen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een speciaal opgestelde handreiking. De omgevingsdienst toetst het plan op effectiviteit en best beschikbare technieken. Daarbij zal ook overleg zijn met de brandweer. Na goedkeuring kunnen de maatregelen in de milieuvergunning worden opgenomen.

De Omgevingsdienst West Holland heeft inmiddels een pilot gedaan met de werkwijze en de eerste ervaringen zijn positief. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (Vergunningverlening): “Over vermindering van het aantal branden is nog niets te zeggen, maar het draagt in ieder geval bij aan meer bewustwording bij bedrijven. Op termijn zien we hopelijk een dalende trend. Zo dragen we bij aan een gezond en veilig Zuid-Holland.”

Maatregelen
Een woordvoerder van het afvalverwerkingsbedrijf aan de Wateringveldseweg laat hierop weten;

'Als Renewi hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in brandpreventie en brandbestrijdingsinstallaties. Maar ook op andere locaties hebben we hierin geinvesteerd. Daarnaast hebben we Renewi Fire Standards in het leven geroepen. Allemaal met het doel het voorkomen van branden en als het dan toch gebeurd, dat we dit zo goed mogelijk bestrijden.

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd geen grote branden meer gehad op onze locaties of in vuilniswagens. Dat is goed nieuws. Elk item met voorlichting hierover richting de consument helpt hierbij. Daar zijn we blij mee.

Preventie
Wel zien we nog steeds te vaak materialen tussen het afval zitten die hier niet in thuis horen, denk aan de lithium batterijen, accu's, spuitbussen en ander gevaarlijk materiaal. Deze materialen zorgen bij ons en andere afvalbedrijven nog altijd voor een vergroot risico op branden. Ook bij ons heeft dit het afgelopen jaar geleid tot enkele kleine brandjes waarbij bovenstaande items de boosdoener waren. Gelukkig waren die snel onder controle.'

Reacties (3 reacties geplaatst)

Frits, jij hebt werkelijk geen idee waarover je praat. Roeptoeteren vanaf de zijlijn.

Krijgt de gemeente hier ook de schuld van? De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Het is je eigen troep, mensen. Je bent zelf de veroorzaker van je eigen overlast door je eigen gedrag en daar moet je zelf voor opdraaien (voor betalen).

Afvalwerking eerder uitvoeren ipv stapelen zou al veel oplossen. Er wordt 100% aan de poort betaald door degene die er van af wil en vervolgens wordt het huizenhoog gestapeld en mondjesmaat verwerkt.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.